آیا بخار ادرار نجس است؟

 

پرسش
آیا بخار برخاسته از نجاست نجس است؟ یعنی در زمستان که در مناطق سردسیر به مستراح داخل حیاط می رویم و موقع ادرار فضا پر از بخار می شود چه باید بکنم؟

پاسخ اجمالی

چون بخار بول (ادرا) غیر از بول است و بخار آب متنجس غیر از آب متنجس است و ماهیت آن تغییر کرده است، بخار بول و آب متنجس پاک است.[۱]

[۱] نک: خویی،ابوالقاسم،موسوعه الامام الخویی،ج۴، ص ۱۶۷؛ العروه الوثقى (المحشى)، ج‏۱، ص ۲۶۰.

منبع: اسلام کوئست نت