مواردی از خشوع و خاشع بودن در نماز را برایم بگویید ؟

قبل از بیان موارد خشوع باید بدانیم که خشوع یک امر قلبی است و خشوع قلبی از طریق توجه و معرفت و طهارت و پاکی بدست می‏آید و وقتی قلب خاشع شد، آثارش در جسم ظاهر می شود که معمولا در اصطلاح به آن خضوع گفته می‏شود.

 البته همانطور که حالات قلبی در ظاهر جسم تاثیر می‏گذارد چه بسا رعایت امور ظاهری هم سبب پیدایش خشوع قلبی خواهد شد، لذا به ما دستور دادند که در نماز با دست و صورت خود بازی نکنید، نگاه به آسمان و این طرف و آن طرف نیندازید.

و در حالت کسالت و خواب و سنگینی شکم مشغول نماز نشوید و در نماز عجله و شتاب نکنید و …

یکی دیگر از راههای رسیدن به خشوع و خضوع در نماز این است که با توجه وضو بگیریم و وقتی که می‏خواهیم نماز بخوانیم اذان و اقامه را حتما بگوییم و با این توجه که در مقابل چه کسی ایستاده‏ایم، کسی که همه چیز بدست اوست و… نماز را شروع کنیم و سعی کنیم توجه به معانی نماز داشته باشیم.

منبع: حوزه نت