آیا سند و متن زیارت عاشورا صحیح است؟

سند زیارت عاشوراء:این زیارت را شیخ طوسی(ره) در کتاب مصباح المتهجد ص۷۷۳ با این سند نقل نموده است:“محمد بن اسماعیل بن بزیع عن صالح بن عقبه عن ابیه عن ابی جعفر (الامام الباقر) علیه السلام”و در واقع این زیارت را امام محمد باقر (ع) به علقمه بن محمد حضرمی آموخته است.

و اما متن زیارت:

این زیارت تجدید عهد هر روزه پیروان حسین بن علی(ع) با مولای خویش است که همراه «تولی» و «تبرّی» است و خط فکری و سیاسی زائر را در برابر دوستان و دشمنان اسلام و اهل بیت، ترسیم می‏کند و اعلام همبستگی و سلم و صلح با موافقان راه حسین(ع) و اعلام جنگ و مبارزه با دشمنان حق است .

منبع: حوزه نت