اگر خانمی برای پوشش در کشورهای غیر اسلامی مورد بی احترامی و هتک حرمت واقع شود، باز هم پوشش برایش واجب است؟

حجاب یکی از احکام ضروری دین است و مادامی که عدم رعایت آن موجب مفسده شود، رعایت آن الزامی است. در مورد خانمی که مورد اهانت قرار می گیرد، در صورت امکان اولاً واجب است چنان محیطی را ترک کند و مهاجرت نماید و ثانیاً جز در حد ضرورت در جامعه ظاهر نشود. به هر حال حفظ حجاب واجب است.

منبع: حوزه نت