زمان تولد حضرت عیسی(ع) کدام سلسله در ایران حکومت می کرد؟

حضرت عیسی بن مریم(س)، پیغمبر بر گزیده خداوند در نیمه حزیران 622 پیش از هجرت پیغمبر اسلام در شهر بیت لحم فلسطین که همان ناصره باشد، متولد شد. تولد ایشان در زمان حکومت فرهاد چهارم از شاهان سلسله اشکانی به وقوع پیوست.

منبع: حوزه نت