کتابهایی که به طور مبسوط به حدیث حقیقت که از حضرت امیر(ع) نقل است را برای من ارسال کنید؟

1ـ حدیث مورد نظر در کتب: وسایل الشیعه، ج 16، ص 78، باب وجوب اخلاص التوبه و شروطها ـ بحار الانوار، ج 6، ص 27، باب 20 التوبه و انواعها و شرائطها. تحف العقول، ص 196، کلامه علیه السلام فی قواعد الاسلام و حقیقة التوبة و الاستغفار، با اندکی اختلاف در الفاظ آمده است.

2ـ در این حدیث جناب کمیل بن زیاد از استغفار سؤال می کند امام(ع) می فرماید: یک حرکت دادن(تحریک) دارد و یک حقیقت. تحریک آن جنباندن لبها و زبان است که  به دنبال آن حقیقت، می خواهد استغفار را تبعیت کند. جناب کمیل سؤال می کند که «ماالحقیقه؟» یعنی حقیقت استغفار کدام است؟ امام می فرماید: حقیقت استغفار آن است که قلباً آن را تصدیق کند [و فقط زبانی نباشد] و اراده کند که دیگر به سوی آن گناهی که از آن استغفار کرده است، بازگشت ننماید.

(قلت مَا الْحَقِیقَةُ قَالَ تَصْدِیقٌ فِی الْقَلْبِ وَ إِضْمَارُ أَنُْ لَا یَعُودَ إِلَی الذَّنْبِ الَّذِی اسْتَغْفَرَ مِنْه‏)

3ـ حدیث طولانی است در ادامه حدیث شرایط و اصول استغفار و توبه را می شمارد.

منبع: حوزه نت