مگر اسلام تعلیم نمی دهد که بت پرستی حرام است؟ پس چرا ایرانیان در هنگام نماز عکس شهداء را همراه خود دارند؟ بسیاری از مسلمان ها می گویند که شیعیان کافر هستند. منظور آنها از این مطلب چیست؟

اولا: چنین عملی از مصادیق بت پرستی بحساب نمی آید زیرا بت پرستی بمعنای معبود قرار دادن بت و پرستش نمودن و عبادت کردن آن می باشد، صرف همراه داشتن عکس یا نماز خواندن جهت قبله که مثلاً درختی یا شخصی و یا… در آن جهت باشد این بت پرستی نیست.

ثانیاً: ائمه اطهار (ع)، مسلمانان را از این کار باز داشته و نهی فرموده اند (بصورت نهی تنزیهی و کراهتی) و علماء نیز به پیروی از ائمه (ع) به این مسأله فتوا داده و تأکید نموده اند، امام خمینی (ره) در کتاب تحریر الوسیله ج اول ص 139 کتاب الصلاه می فرماید: مکروه است برای نماز گزار که مقابلش آتشی شعله ور یا چراغ یا عکس صاحبان روح، باشد.

دیگران که شیعه را کافر می دانند به خاطر سوء تفاهمی است که مسائل شیعه را درست نفهمیده اند به عنوان مثال اگر شیعه به پیامبران و امامان متوسل می شود هرگز به معنای این نیست که اینها شریک خدا هستند آیا توسل شما به دارو برای درمان به این معناست که شما دارو را شریک خدا می دانید.

استفاده از اسباب و علل در صورتی که آنها را مستقل در تأثیر ندانیم شرک نیست ولی دیگران این مسأله را خوب نفهمیده اند لذا شیعه را مشرک می دانند.

منبع: حوزه نت