بنابر روایات، چه گناهانی هستند که اگر در جامعه ای رواج پیدا کند موجب پدید آمدن زلزله خواهند شد (یعنی به عنوان بلاهائی که ناشی از آن گناه ها هستند)؟

اینکه در نزول بعضی از بلاءها، گناهانی مؤثرند، از مسلمات است چنانکه از متن دعای کمیل (ره) نیز استفاده می شود “ اللهم اغفرلی الذنوب التی تنزل البلاء ” (بار پروردگارا گناهانی از من که سبب نزول بلاء می شوند را ببخش) ولی در خصوص گناهانی که در بوجود آمدن زلزله نقش دارند از پیامبر گرامی اسلام (ص) نقل شده است که آنحضرت (ص) فرموده اند: وقتی امت من رباخوار شوند، در میان آنها زلزله و خسوف بوجود می آید. [مستدرک الوسائل ـ کتاب رباء].

منبع: حوزه نت