آیا فطرت خداشناسی , انسانهای عادی را از استدلال عقلی بی نیاز می کند ؟ چرا ؟

خیر . زیـرا فـطـرت خداشناسی شناخت آگاهانه نیست بگونه ای که افراد عادی را از تلاش عقلانی برای شناختن خدای متعال بی نیاز سازد .