آیا ازدواج یوسف با زلیخا بعد از فوت عزیز مصر واقعیت دارد؟

آیا ازدواج یوسف با زلیخا بعد از فوت عزیز مصر واقعیت دارد؟

– درروایتی آمده است : عزیز مصر از دنیا می رود و زندگی بر زلیخا سخت می شود؛ به حدی که مجبور به سوال کردن از مردم می شود .

روزی بر سر راه یوسف ( ع ) می نشیند و در موقعی که آن حضرت را می بیند، می گوید منزه است خداوندی که پادشاهان را به سبب معصیت خوار و بنده گردانید وبندگان را به سبب اطاعت پادشاه گردانید .

حضرت یوسف او را به خانه می برد و به او می گوید چه می خواهی . می گوید جوانیم را به من برگردان.

ایشان از خداوند می خواهد و او جوان می شود و با او ازدواج می کند ) ) ، ( بحارالانوار، ج ۱۲، ص ۲۵ ). ;