منظور شما از تهاجم فرهنگی چیست راه مبارزه با آن چگونه است ؟

– برای ارایه تفسیری دقیق و کامل از تهاجم فرهنگی لازم است علاوه بربررسی معنا و مفهوم آن ، علل و ریشه های ابعاد و شیوه ها و ابزارهای دشمن در تهاجم فرهنگی به انقلاب اسلامی ایران را مورد تحلیل قرار داده و درنهایت به راه های مبارزه به تهاجم فرهنگی بپردازیم .

الف ) بررسی معنا ومفهوم تهاجم فرهنگی :

تهاجم فرهنگی به این معنا است که یک مجموعه سیاسی یا اقتصادی برای اجرای مقاصد خود و اسارت یک ملت ، به بنیان های فرهنگی آن ملت هجوم می برد و باورهای تازه ای را به زور و به قصد جایگزینی با فرهنگ و باورهای ملی آن ملت وارد کشور می کنند تهاجم فرهنگی برای بی اعتقاد کردن نسل نو به دین و به اصول انقلابی انجام می گیرد .

در واقع تهاجم فرهنگی دو رکن اساسی و مهم دارد :

۱- جایگزین کردن فرهنگ بیگانه به جای فرهنگ بومی و این ادامه همان کاری است که در دوران پهلوی انجام می گرفت .

۲- حمله به جمهوری اسلامی وارزش های آن و ارزش های ملت ایران و یک تهاجم فوق العاده فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی با ابعاد گسترده در سرتاسر جهان به صورت عام ومتمرکز کردن این حملات علیه ایران به عنوان کانون بیداری نهضت اسلامی.

ب ) علل و ریشه های تهاجم فرهنگی :

دشمنان اسلام به این نتیجه دست یافتند تا زمانی که فرهنگ ملی بر جامعه حاکم است ، اجرای هر طرحاستعماری قطعا فاقد توفیق خواهد بود، زیرا سلطه سیاسی بدون پشتوانه های فرهنگی میسر نیست ، بنابراین برای تضعیف اسلام و ارزش های اعتقادی و همچنین کم رنگ ساختن روحیه ایثار، جهاد، شهادت ،خوداتکایی و ضدیت با ظلم و تخریب فرهنگ ملی کشور و جایگزین کردن فرهنگ آمریکایی در راستای ایجاد بحران هویت ، طرح تهاجم فرهنگی را بابرنامه ریزی های حساب شده به مرحله اجرا درآورند .

بر این اساس مهم ترین علل و ریشه های تهاجم فرهنگی عبارتند از :

۱- احیا و اعتلای اسلام انقلابی در ایران و جهان .

۲- انقلاب اسلامی ایران هرمونی نظام سلطه را به چالش کشاند .

۳- مطرح شدن جمهوری اسلامی ایران به عنوان ام القرا و کانون حرکت جهانی اسلام .

۴- ناکامی دشمنان در شکست جمهوری اسلامی ازطریق تهاجم نظامی ، محاصره سیاسی ، اقتصادی و …ج )

بررسی ابعاد،شیوه ها و ابزارهای دشمن در تهاجم فرهنگی به انقلاب اسلام :

۱- اشاعه فرهنگ غلط، فساد و فحشا میان جوانان .

۲- تضعیف روحانیت با حربه های تبلیغاتی . ۳- تحقیر و منزوی کردن جریان ادب ، هنر و فرهنگ اسلامی .

۴-متهم کردن نظام اسلامی به سلب آزادی های مدنی و ضدیت با حقوق بشر.

۵- ترویج و اشاعه دنیاطلبی و مادی گرایی افراطی با تبلیغ مظاهر زندگی غربی .

۶ تبلیغ گسترده سکولاریسم ، لاییسیسم ، اومانیسم ، وجود قرایت های مختلف از اسلام ، تضاد میان علم و توسعه با دین و اخلاق .

۷- سازماندهی حملات لجام گسیخته به باورهای ملی ، مذهبی و ارزش های حیاتی . این موارد به عنوان محورهای استراتژی رادیوهای بیگانه ، رسانه های غربی ،نیروهای سکولار، روشنفکران غربزده و مزدوران اجیر شده نظام سلطه درعرصه تهاجم فرهنگی بر ضد اسلام و ایمان مردم ایران می باشد .د ) راه های مبارزه با تهاجم فرهنگی : هر چند دشمنان اسلام برنامه ریزی گسترده ای رابرای کم اهمیت جلوه دادن تهاجم فرهنگی و توهم خواندن آن با هدف کم کردن حساسیت ها نسبت به اهداف تهاجم فرهنگی و ایجاد روحیه یاس وناامیدی در مردم ، به ویژه در نسل جوان با ترویج و اشاعه غیرقابل اجرا بودن ارزش های والای الهی در جامعه ، انجام داده اند ولی واقعیت این است که تهاجم فرهنگی یک مقوله حقیقی و جدی و با برنامه ریزی های منظم وسازماندهی شده می باشد و تنها راه مبارزه با آن نیز مصونیت بخشیدن به جوانان و سایر افراد جامعه از راه تمسک به فرهنگ غنی اسلامی و ملی این مرز بوم و استفاده کارآمد از همه امکانات خصوصا دستگاه های فرهنگی وبسیج همه اقشار مردم ، براساس برنامه ای دقیق ، حساب شده می باشد .براین اساس مهم ترین راه های مبارزه با تهاجم فرهنگی عبارتند از :

۱- حفظ وتعمیق ایمان و معنویت در مردم و مسوولین . قرآن کریم در سوره آل عمران ،آیه ۱۳۹ می فرماید : ( ( و انتم الاعلون ان کنتم مومنین ) ) .

۲- تحقق حیات طیبه اسلامی و حفظ ارزش های انقلابی ، استقرار عدالت اجتماعی و قسطاسلامی و تامین رفاه ، سعادت ، خوشی ، صلح و امنیت برای مردم در سایه ایمان به خداوند و حاکمیت ارزش های الهی .

۳- هوشیاری و بیداری درمقابل انحراف معنوی جامعه اسلامی .

۴- احیای فریضه مهم امر به معروف و نهی از منکر که به عنوان یکی از ارکان اساسی اسلام و ضامن حفظ و بقای فرایض و ارزش های الهی می باشد .

۵- تحقق باوری عمیق ، درونی ، ریشه دار،عقلانی و مبتنی بر نظام ارزش اسلام در مدیران جامعه به معنی کسانی که دردستگاه های رسمی ، تقنینی ، اجرایی ، قضایی ، نظامی ، انتظامی ، آموزشی ،فرهنگی و تبلیغی و …نقش ایفا می کند .

نسبت به جایگاه و اهمیت اساسی این مجموعه ، در جهت گیری فرهنگی و ارزشی جامعه و خارج شدن این مجموعه از حالت انفعال ، یاس و اعتقادات پنهان جبرگرایانه که روحیه سازش و تسلیم در برابر فرهنگ واحد جهانی را به دنبال خواهد داشت .

۶-تلاش و تدبیر جدی ، گسترده و عمیق برای لحاظ نظام ارزشی مطلوب درهمه فعالیت ها و اقدامات ، در بخش های مختلف جامعه و در عرصه های گوناگون سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و ..

.۷- تبلور و تجلی این نظام ارزشی در رفتار حقیقی و حقوقی مدیران ، ساختار کلان کشور و برنامه های اجرایی… در پایان ذکر این نکته لازم است که مسلما برخورد فیزیکی و بستن مرزهاو …هرگز به عنوان بهترین یا آخرین راه حل نمی باشد و تحقق آن نیز در عصرارتباطات و پیشرفت تکنولوژی به صورت کامل امکان پذیر نیست ، اما درمواردی لازم است و از تاثیر و نفوذ بیشتر تهاجم فرهنگی جلوگیری به عمل می آورد .

از طرف دیگر این نکته را نیز باید در نظر داشت که آمریکا در حال حاضر رهبری جهانی نظام سلطه و استکبار را بر عهده دارد و سایه شوم صهیونیزم و سرمایه داری خون آشام را بر سر تمام ملل جهان دامن گسترمی کند .از این رو مبارزه با آمریکا در حال حاضر قابل قیاس با هیچ جریان دیگری نیست . به عبارت دیگر ستیز با آمریکا یعنی مقابله با ام الفسادجهانی . برای آگاهی بیشتر ر.ک : ۱- فرهنگ و تهاجم فرهنگی برگرفته ازسخنان مقام معظم رهبری ۲- انقلاب و ارزش هاعلی ذوعلم.