راهکارهای فرهنگ سازی در محیط دانشگاهی را بیان نمایید .

در مورد سوالی که مطرح فرمودید نکات ذیل را به عرض می رسانم البته مطالب ارایه شده شما نمایی از یک طرح است . برای فرهنگ سازی دریک محیط ابتدا باید فرهنگ مورد نظر را به صورت کامل شناخت و نسبت به مبانی اعتقادی و علمی آن آگاهی کسب کرد زیرا که لازمه نشر و اشاعه یک فرهنگ آن است که ابتدا آن فرهنگ و مبانی آن را بشناسیم و به آن معتقدبوده وایمان داشته باشیم و با تصمیم و اراده جدی به لوازم آن عمل کنیم وآنگاه برای تبلیغ و انتشار و گسترش آن تلاش نماییم در واقع اگر هر کسی به آیین و آداب و رسوم فرهنگ مور نظر پایبند باشد خود موجب ترویج و نشرآن فرهنگ می شود .

بنابراین راهکارهای زیر به طور کلی توصیه می شود : ۱-نسبت به فرهنگ مورد نظر به صورت مشخص آگاهی کسب کند و مثلا بافرهنگ اسلام آشنایی پیدا کنید

.۲- با دقت ، تامل ، مطالعه و تحقیق ایمان خود را به آن فرهنگ تقویت و تعمیق بخشید

.۳- راهکارهای تحقق و دست یابی به اهداف فرهنگی خود را با مطالعه و تفکر و جلسات مشورتی و بحث وتبادل نظر مشخص کنید ( اهداف عینی ، قابل تعریف و اندازه گیری نه کلی مبهم نامعلوم ) . ۴- سعی کنید هدف کلی را به اهداف جزیی تر و به صورت مرحله به مرحله تجزیه نمایید .۵- با مشخص شدن نحوه اجرای کار و دست یابی به اهداف با توکل بر خدا کار را به تدریج آغاز کنید و ضمن آنکه خود صمیمانه به آنها عمل می کنید با روش های پسندیده دیگران را نیز تشویق و ترغیب نمایید .به عنوان مثال برای گسترش فرهنگ اسلامی :

۱- ابتدا اعتقاد وایمان خود به اسلام و اعتقادات دینی اسلامی را تقویت کنید

.۲- مظاهر فرهنگ و تمدن اسلامی را مشخص کنید مثل : اعتقادات صحیح، نماز، حجاب ، احکام شرعی ، شکل روابط صحیح فردی و اجتماعی ، اخلاق اسلامی و ..

.۳- پیدا کردن راهکارهای عملی برای اجرا و ترویج هر یک از آن اهداف مشخص شده مثلا : برای گسترش اعتقادات صحیح اسلامی در محیط خود چه کارهایی می توانیم انجام دهیم ؟ – تشویق و ترغیب افراد به مطالعه و در اختیار گذاشتن منابع صحیحو موردپسند .

– برگزاری جلسات سخنرانی به مناسبت های مختلف . – برگزاری کلاسهای عقیدتی . – برگزاری جلسات پرسش و پاسخ با حضود افراد متبحر .-تشکیل گروه های مطالعاتی و جلسات بحث و بررسی چند نفری . – مسابقه کتاب خوانی و مقاله نویسی در موضوعات ریز معرفی شده . ۴- اجرای یک یک راههای بدست آمده . ۵- امتحان و ارزیابی نمودن هر یک از راه ها .۶-تشویق و پاداش دادن به افرادی که در ارزیابی امتیاز بالا آورند.