روش های گسترش فرهنگ نمازخوانی چگونه است ؟

اولا : یکی از وظایف نظام اسلامی تنظیم شعایر و اقامه ًاحکام الهی و نشر و گسترش آنان می باشد .قرآن کریم می فرماید : ( الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلوه …) ، ( حج ، آیه ۴۱ ) .

ثانیا : با توجه به ابعادگسترده ً تهاجم فرهنگی علیه احکام و ارزشهای اسلامی ، وظیفه ً سایردستگاههای فرهنگی ایجاب می کند که به مبارزه با آن برخواسته که یکی ازموثرترین راههای آن تشویق سایر اقشار مردم عموما و جوانان و نوجوانان خصوصا، از راههای گوناگون به نماز می باشد .زیرا به فرموده ً قرآن کریم ( ان الصلوه تنهی عن الفحشا و المنکر) ، ( عنکبوت ، آیه ۴۵ ) .

ثالثا : یکی ازراههای تشویق به نماز انتخاب و معرفی افرادی به عنوان نمونه می باشد، دراینجا باید توجه داشت که این صرفا یک کار سمبلیک و نمادین می باشد که دستگاههای مربوطه را در رسیدن به هدف خود یعنی احیا ارزشها و احکام اسلامی در جامعه کمک می کند و فواید و آثار مثبتی بدنبال دارد مانند :

۱-ارزش گذاشتن به نماز و نماز گزار، و اعلام اینکه در جامعه ً ما علیرغم تهاجم فرهنگی و توجه به رفاه طلبی ، مادیات و …به ارزشهای اسلامی بها داده می شود

۲- تشویق بسیاری از نوجوانان و جوانان به نماز و در مدارس ،موسسات فرهنگی و ..

.رابعا : با توجه به مطالب فوق می توان گفت که اصل چنین اقدامی فی نفسه امری مطلوب و لازم می باشد اما در مورد کیفیت اجرای آن باید گفت :

علیرغم اینکه حقیقت و ماهیت نماز امریست که صرفانمی توان بر شرایط و اجزا ظاهری آن تکیه نمود بلکه یکسری مسایل معنوی نیز ( مانند : اخلاص ، حضور قلب و …) در آن دخیل باشد .

ولی از آنجا که شناخت مسایل معنوی بصورت طبیعی غیر ممکن بوده و معیار و ملاکی برای اندازه گیری آن نمی توان در نظر گرفت ، لذا چاره ای جز توجه به ابعادظاهری آن نمی باشد مانند : اهمیت دادن به نماز و حضور مرتب در نمازجماعت ها در مدارس ، ادارات و …