آیا شفاعت موجب نمی شود که انسان بیشتر گناه کشیده شود؟

شفاعت، باعث می شود که افراد از رحمت خداوند ناامید نشوند; زیرا یأس از رحمت خدا از گناهان کبیره است.

امّا اینکه باعث شود انسان بیشتر به سوی گناه کشیده شود، در صورتی است که انسان صد در صد بداند مورد شفاعت قرار خواهد گرفت; ولی با توجه به بسیاری از آیات(۱) و احادیث مربوط به شفاعت، روشن می شود که امر شفاعت به دست خداست و هر که را او بخواهد شفاعت می نمایند; بدین ترتیب انسان در این مسأله هماره میان خوف و رجاست و هیچگاه مغرور نمی شود.

ـــــــــــــــــــــ
۱ – سوره بقره، آیه ۲۵۵، سوره سجده، آیه ۴٫