چگونه از آیه مباهله برتری حضرت امیرالمؤمنین((علیه السلام)) از تمام انبیا – بجز حضرت خاتم الانبیاء – معلوم می گردد؟

کلمه «و انفسنا» در آیه مباهله دلالت دارد بر اینکه حضرت علی((علیه السلام)) از تمام پیامبران – بجز پیامبر خاتم((صلی الله علیه وآله)) – افضل و برتر است ; زیرا در این کلمه حضرت امیر((علیه السلام)) به منزله نفس پیامبر((صلی الله علیه وآله)) قرار داده شده است و معلوم است که آن حضرت حقیقتاً خود پیامبر نیست; بلکه به لحاظ این که آن حضرت در تمام ویژگیهای و فضایل و کمالات جز مسئله نبوت مانند آن حضرت است از او و پیامبر تعبیر به «انفسنا»(خودمان) شده است. یکی از ویژگیهای پیامبر این است که آن جناب از تمام پیامبران افضل و برتر است از این رو علی((علیه السلام)) هم از همه پیامبران – غیر از رسول اکرم((صلی الله علیه وآله)) – افضل و برتر است.
 
(بخش پاسخ به سؤالات )

ـ۱۵۲۰ـ