حضرت علی((علیه السلام))، خود فرمود: «خلافت نزد من از یک لنگه کفش کم ارزشتراست». با این وجود شیعه غاصبان خلافت را محکوم می کند؟

بی ارزش بودن خلافت در نظر علی((علیه السلام)) با اینکه آن را بخواهد، منافات ندارد; زیرا در سایه ی حکومت حق می توان حقی را تحکیم کرده، باطلی را کوبید چنانکه در ذیل همین جمله آن حضرت به ابن عباس فرمود: «الاّ ان اقیم حقاً او ادفع باطلا ; مگر اینکه حقی را به پادارم یا باطلی را دفع کنم».
 
(بخش پاسخ به سؤالات )

ـ۱۵۲۱ـ