چگونه جواب خداوند به فرشتگان «انی اعلم ما لا تعلمون» برای آنان قانع کننده بود؟

فرشتگان چون از عقل محض آفریده شده اند; این پاسخ اجمالی برای آنان قانع کننده بود و خداوند این را برای آنان تفصیل داد. آنگاه که به حضرت آدم، اسماء را آموخت و اسماء را به ملائکه عرضه کرد، آنان نتوانستند از آن آگاهی پیدا کنند پس از اینکه فرشتگان ناتوانی خویش را از درک و آگاهی از اسماء مشاهده کردند، خداوند فرمود: «الم اقل لکم انی اعلم غیب السموات و الارض و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون; آیا من نگفتم که من غیب آسمانها و زمین را می دانم و به آنچه شما آشکار و آنچه مکتوم ساختید; آگاهم.»