تعریف رفتار چیست؟

0 17

رفتار عبارتست از هر نمود و عمل و موضع گیری که از انسان در زندگی مادّی و معنوی بروز مینماید. و این یک مفهوم عامّ است که شامل همه انواع گفتار و کردار و نمودهای عقلانی و عاطفی و انعکاسی و اضطراری… بوده و هر نمودی را که از علّت و انگیزهای بروز مینماید در بر میگیرد. این مفهوم عامّ برای رفتار, شامل همه فعالیّتهای مغزی و روانی آدمی میباشد. چنانکه هر گونه گفتار و عمل و انتخاب و حرکات دینی, اخلاقی, سیاسی, حقوقی, اقتصادی, هنری, ابداعی, ادبی, جنگی و صلحی نیز, رفتارهای آدمی محسوب میگردند. امّا سکون و عدم حرکت, آیا میتوان گفت: سکون که همان عدم حرکت است نیز مشمول مفهوم رفتار آدمی میباشد؟ باید گفت: عدم حرکت بر دو نوع عمده تقسیم میگردد:
نوع یکم ـ عدم حرکت بجهت نبودن انگیزه و عامل برای حرکت. مانند نخوردن غذا بجهت گرسنه نبودن و عدم استعمال دوا بجهت تندرست بودن. این نوع از عدم حرکتها را نمیتوان رفتار نامید, زیرا هیچ عمل و حرکتی وابسته به عامل و انگیزه از انسان بروز ننموده است, تا رفتار نامیده شود.
نوع دوم ـ عدم حرکت با وجود عامل و انگیزهای که قدرت تحریک داشته باشند, اگر انسان در برابر انگیزهای که قدرت تحریک دارد, خودداری و مقاومت نماید و قدرت تحریک انگیزه را با خودداری درونی خنثی کند, رفتاری در آن مورد ابراز کرده است, چنانکه در انتخاب شخصی برای نمایندگی به یک صنف, یا به یک جامعه اتّفاق میافتد. همانگونه که کسی که برای شخص مفروض رأی مثبت میدهد, رفتاری از خود نشان داده است, همانطور هم کسی که رأی منفی داده است, رفتاری از خود ابراز کرده است, حتّی کسی که رأی ممتنع میدهد نیز رفتاری را بروز کرده است, زیرا در برابر انگیزه رأی مثبت, خودداری کرده و یا رأی منفی داده است.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.