در مورد مقام صبر توضیح دهید؟

0

صبر در قرآن مجید بیش از هفتاد بار تکرار شده، در حالی که هیچ یک از فضایل انسانی به این اندازه مورد تأکید قرار نگرفته، و این حاکی از اهمیت صبر است. در این باره روایات زیادی نیز از معصومان نقل شده که در برخی از کتب، به نُهصد حدیث رسیده است.

در اهمّیت صبر و مقام صابران همین بس که قرآن مجید اجر آن را بی حساب می داند: انّما یوفی الصابرون أجرهم بغیر حساب؛ صابران اجر و پاداش خود را بی حساب دریافت می دارند.(۱)

امام سجاد(ع) می فرماید: هنگامی که قیامت برپا می شود، ندا دهندهای ندا می دهد که اهل صبر به پا خیزند. گروهی بر می خیزند، به آنها گفته می شود: سوی بهشت بروید.

در این حال، فرشتگان به استقبال آنها می آیند و می گویند: کجا می روید؟

می گویند: سوی بهشت. فرشتگان می گویند: قبل از حساب؟ می گویند: آری.

می گویند: شما کیستید؟ می گویند ما صابرانیم. می گویند: صبر شما چه چیز بوده است؟ می گویند: ما در راه طاعت خدا و پرهیز از گناهان و در برابر بلا صبر و شکیبایی کردیم. اینجا است که فرشتگان می گویند: داخل بهشت شوید. چه عالی است پاداش عاملان!.(۲)

قرآن مجید کلید ورود بهشت را صبر می داند: فرشتگان بر در بهشت به استقبال می آیند و به آنها میگویند: سلام بر شما، به خاطر صبر و استقامتتان! چه نیکو است سرانجام آن سرای جاویدان.(۳)

امام صادق(ع) فرمود: کسی که در بلاها و دشتواریها صبر کند، خداوند پاداش هزار شهید برای او منظور می دارد.(۴)

روایات زیادی در این باره نقل شده است که برای مطالعه بیشتر کتاب اصول کافی را معرفی می کنیم.

پی نوشتها:

۱٫ زمر (۳۹) آیه ۱۰٫

۲٫ تفسیر قرطبی، ج ۵، ص ۴۵۳۲٫

۳٫ رعد (۱۳) آیه ۲۴٫

۴٫ سفینه البحارک ج ۲، ص ۵٫

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.