زن مؤمنه فرعون چگونه از صدمات معنوی استفاده از مال حرام در امان بود؟

0

افزون بر این که آسیه (زن فرعون) در خانه وی زندگی میکرد، حضرت موسی (ع) نیز مدتها در خانه فرعون زندگی می کرد، ولی از مال حرام استفاده نمیکردند، زیرا اولا معلوم نیست که اموال فرعون از حرامباشد، چون ملازمهای بین ادعای الوهیت و ظالم بودن با حرام بودن اموال نیست، چرا که ممکن است کسی ظالم و خداشناس باشد، لیکن اموالش حلال باشد و از مال حرام اجتناب نماید.

ثانیاً چنانچه کسی به اظرار از اموال دیگران استفاده نماید، حرام نیست و کار حرامی مرتکب نشده است، مثلاً کسی که از خود مالی و غذایی ندارد و اگر غذا نخورد میمیرد. استفاده از غذای دیگران برای نجات خود حرام نیست، بلکه واجب است. از سوی دیگر آسیه زن ثروتمندی بود و به مستمندان رسیدگی می کرد. چه بسا از اموال خود بهرهمند شده است.

وانگهی حلال و حرام در هر دین و آیینی مقررات خود را داشته است. بسیاری از زنان مؤمن سخت کافران بودهاند و از زمان شوهر طبق دستور دینی استفاده میکردهاند. از جانب دیگر به حکم ایمان مجاز بود از مال فرعون استفادهکند و پیوسته رو مظالم میداد.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.