اختلاف ماه های قمری و شمسی به چه خاطر است؟ لطفاً توضیح دهید.

0 17

ماه به عربی قمر خوانده می شود. امّا اصطلاح ماه (شهر در زبان عربی، یعنی مدت زمان مشخص) یک قسمت از دوازده قسمت سال است.

خداوند سبحان در قرآن کریم فرموده است: إنّ عدّه الشهور عندالله اثنا عشر شهراً فی کتاب الله یوم خلق السماوات و الارض؛ شمار ماه ها نزد خداوند دوازده است در کتاب خدا از روزی که آسمان و زمین را بیافرید.

یک ماه مدت زمانی است که در آن ماه (قمر) در آسمان صورت های گوناگون پیدا می کند تا به صورت اولیه خود باز گردد. ماه قمری که اعمال و اعیاد دینی مسلمانان (روزه، حج، عید قربان و غیره) با آن تنظیم می شود، از رؤیت هلال شروع می شود، و مدتش برحسب آن که هلال بعد در ۲۹ یا سی روز پس از هلال اوّل دیده شود، ۲۹ یا سی شبانه روز است.

امّا ماه شمسی مبنای محاسبه آن، حرکت ظاهری سالیانه خورشید به دور زمین است، که هر روز آن را قریب ۱ درجه از مغرب به طرف مشرق می برد. در این حرکت خورشید سالی یک بار از مقابل برج ها می گذرد. مدار این حرکت در صفحه دایره البروج واقع است که سال شمسی مبتنی بر آن است.

سال شمسی ۳۶۵ شبانه روز است که آن را به دوازده ماه قراردادی موسوم به ماه شمسی تقسیم می کنند.هر ماه شمسی سی یا ۳۱ روز است و به طور کلی سال شمسی نسبت به سال قمره یازده روز بیشتر دارد.

به عبادت مختصر، ماه شمسی از حرکت زمین به دور خورشید، حساب می شود و ماه قمری از حرکت ماه به دور زمین و کیفیت قرار گرفتن آن در نسبت با زمین.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.