جوان ۳۳ ساله ام که ازدواج اول من به جهت مشکلات مذهبی، منجر به طلاق شد و تصمیم جدی برای ازدواج دوم دارم، اما به جهت ترس از شکست دوباره نمیتوانم برای ازدواج اقدام کنم و از این جهت سخت ناراحتم. در این مسئله مرا راهنمایی کنید.

0

نامهی کوتاه و ناراحت کننده، اما مصممانه شما را خواندیم و تا اندازهی با مشکل شما آشنا شدیم. بنابراین در راستای اهدافتان توجه شما را به نکات زیر جلب میکنیم:

۱ – محور اول سخنان متوجه ازدواج اول شما است:

الف) خوب بود در مورد علت شکست ازدواج اول بیشتر توضیح میدادید تا هم نکاتی را برای ازدواج دوم ارائه کنیم و هم در صورت امکان همان ازدواج اول احیا شود. سخن شما به گونهای است که گویا از همسر اولتان کاملاً دست شستهاید، در حالی که اولین توصیه ما این است که اگر شرایط ایدهآل یک همسر در او وجود دارد و تنها اختلافات در سلیقهها و امور جزئی و قابل اصلاح هست، ازدواج اول را ترمیم نمایید، به خصوص آن که شکست در ازدواج اول، مسیر را برای ازدواج دوم کمی مشکل میسازد.

مجدداً فکر کنید که اختلاف شما با همسر اولتان آیا قابل حل شدن است یا نه، اگر میتوان آن را تدبیر و ترمیم نمود، رجوع کنید. در صورت تمایل و امکانات رجوع میتوانید مجدداً مکاتبه نموده و علت طلاق را دقیق بیان نمایید تا در خلافت باشیم.

ب) مشکل مذهبی که در نامه اشاره کردید، چندان گویا نیست که آیا به گونهای حاد و اساسی بوده که نمیتوانست قابل گذشت باشد و زندگی ادامه یابد یا از نوع نگرشها و یا انتظارات در محدوده امور غیر اصولی و اسامی بوده که قابل ترمیم و یا تا حدی قابل گذشت بود؟

این مسئله و فهم آن از این جهت اهمیت دارد که موضع شما را برای ازدواج معین میکند. در موضوع شرایط همسر ایدهآل این مسئله با تفصیل بیشتر بیان خواهد شد.

ج) شکست در ازدواج اول، یک برگ منفی در زندگی شما است که البته شاید شما چندان نقشی در آن نداشتهاید (با توجه به ظاهر نامه)، اما در هر حال ازدواج دوم، شما را متأثر ساخته است. باید تدبیری اندیشید که این تأثیر به حداقل برسد و قبل از مراجعه به فرد دوم و شروع زندگی جدید، باید این تاثیر را شناخته و آن را علاج نمود. بر این اساس به هنگام ازدواج دوم به نکات زیر توجه داشته باشید:

۱ – ازدواج اول را هرگز مخفی نکنید.

۲ – علت طلاق را به همسر دومتان صادقانه بگویید.

۳ – از ازدواج اول عبرت بگیرید.

۴ – شکست ازدواج اول را بررسی کرده و علتهای را که مربوط به شما است، جستجو و شناسایی کنید این گونه نباشد که فقط براساس تقصیر دیگران (همسرتان) قضاوت کنید.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.