در بسیج مسجد فعالیت دارم و همین امر باعث شده که با زبان و اشاره مرا مسخره کنند و به من می گویند تو نمیتوانی تشکیل زندگی بدهی به من بگویید چه کنم؟

0 25

برادر اویس شاکریان رستمی، از این که با ما مکاتبه نموده اید سپاسگزاریم.

برخورد شما با ملامتها و سرزنشهای دیگران، براساس آموزه های دینی باید بی توجهی و بی اعتنایی باشد. هرگز انتظار نداشته باشید همه مردم از کارتان راضی باشند و یا شما را تحسین نمایند، زیرا انگیزههای مختلف مانند:

حسادت، جهل، ناتوانی و غیره باعث میشود انتقادهای نا به جایی صورت گیرد.

امام صادق علیه السلام به علقمه که از تهمت زدن مردم ناراحت شده بود فرمود: همه مردم را نمیتوان راضی نگاه داشت و جلو زبان آنها را نمیتوان گرفت. شما انتظاری دارید که درباره پیامبران خدا نیز انجام نشده است. مگر یوسف را متهم نکردند که قصد زنا داشته است؟! مگر مردم نگفتند: بیماری ایوب کیفر گناهانش میباشد؟

مگر به موسی اتهام دیگری نبستند؟ مگر تمام پیامبران را ساحر و طالب دنیا نخواندند؟ مگر نگفتند مریم از راه نامشروع باردار شده است؟ مگر محمدصلی الله وعلیه وآله را شاعر و مجنون نخواندند.

سفینه البحار، ماده لسن، ج ۲، ص ۵۱۱٫

قرآن کریم نترسیدن و توجه نکردن به انتقادات بی جا را از صفات نیک کسانی میشمارد که در راه خداوند تلاش و مجاهدت میکنند.

مائده (۵)، آیه ۵۴٫

یکی از صاحب نظران میگوید: اگر میخواهید از انتقاد بی جا، نگران نشوید، به خاطر داشته باشید که: انتقاد بی جا و ظالمانه خود یک نوع تعریف و تحسین در لباس مبدّل است. فراموش نکنید کسی به سگ مرده لگد نمیزند.

محمد جعفر امامی، بهترین راه غلبه بر نگرانیها، ص ۲۳۶٫

آن چه مهم است، گام نهادن در مسیر سعادت و عمل به وظیفه است. اگر فعالیت شما در بسیج به انگیزه خدمت به اسلام و حفظ ارزشهای اسلامی باشد، همواره در حال عبادت هستید و از این جهت نباید احساس پشیمانی داشته باشید، بلکه با قاطعیت و عزمی راسخ به راه خود ادامه دهید، چون هر فعالیتی که داشته باشید، باز عدهای با آن مخالف خواهند بود.

البته بدیهی است در فعالیتهای اجتماعی باید اعتدال را در نظر گرفت و کار شما در بسیج نباید مانع فعالیتهای علمی، هنری و امرار معاش باشد. بسیجی واقعی باید در همه میدانها پیشتار باشد.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.