درباره اسامی پیامبر(ص) در بین أهل زمین و آسمان، با ذکر معنای آن اسامی، مفصلاً بحث فرمایید

0

در کتاب جناب الخلود که مفصّل تر از کتابهای موجود درباره اسامی و القاب و کنیههای پیامبر گرامی اسلام (ص)، بحث نموده آمده است:

پیامبر اسلام (ص) دارای یکصد و سه لقب بوده که از آن جمله: مصطفی، حبیب الله، خاتم النبیین، مختار و امّی است.

حضرت محمد(ص) دارای نُه کنیه بود که از آن جمله: ابوالقاسم(ص)، ابوابراهیم(ص) و ابوالزهرا است.

اسامی پیامبر گرامی(ص) را به نظر مشهور، هزار و یک نام میدانند، اما اسامی تحقیق شده را دویست و شصت و هشت نام دانستهاند که این اسامی بر پنج نوع میباشد:

۱ – اسماء مصرّحه نام هایی که صریحاً در قرآن کریم موجود میباشند و آنها را به عدد لفظ أحمد در محاسبه حروف ابجد، پنجاه و سه نام میدانند.

۲ – اسامی و نامهای غیر مصرّحه که در قرآن مذکور است و شصت و شش نام میدانند که این اسامی نیز به عدد لفظ جلاله در حروف ابجد محاسبه میگردد.

۳ – نامهایی که در احادیث و روایات با صراحت وجود دارد و سیتا میباشند.

۴ – نام هایی که با صراحت در احادیث وجود ندارد و رمز بوده و ۹۲ نام میباشند، طبق مقایسه عدد لفظ محمد(ص) در حروف أبجد.

۵ – نام هایی که در کتب مقدمه سماویّه ذکر شده است که از نامهای عربی، پانزده تا و از غیر عربی، دوازده نام را ذکر میکند.

به بعضی از اسامی که در کتاب جناب الخلود ذکر شده است، اشاره میکنیم. جهت اطلاع بیشتر میتوانید به کتاب مذکور و کتابهای مربوطه مراجعه نمایید. این اسامی عبارتند از: حضرت محمد(ص)، احمد(ص) (که در آسمان به همین نام معروف و نامیده میشود) محمود، ماجی، عبد، طهن، یاسین، طحوک، قتال، قسیم، نور، شمس، نجم، حامی، سماوتین، قابل، تیّم، واحید، غلیظ، طاب، بلواح، ساوحی، حاویل، عبد، و… که به أسماء حسنی معروف میباشند.(۲) در این کتاب و کتابهای دیگر، توضیحی درباره این نامها دیده نشد.

پینوشتها:

۱ – محمد بن محمد مؤمن، جنات الخلود، ج ۱، فارسی، چاپ قدیم.

۲ – محمد جواد نجفی، ستارگان درخشان، ج۱، ص ۱۹ – ۱۸، چاپ کتابفروشی اسلامی.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.