در نظر داریم به محصلان آموزشگاه علمی اعلان نماییم هر یک میتوانند با پرداخت صدهزار تومان، یک سهم از آموزشگاه را بخرند و به ازای هر سهم خریداری شده، ماهانه از یک جلسه تدریس خصوصی رایگان استفاده کنند. آیا این کار اشکال ندارد؟

0

خرید سهم یا سهامی از آموزشگاه اشکال ندارد و خریداران به نسبت سهم شان در آموزشگاه و سود حاصله شریک میباشند.[۱] تشکیل کلاس رایگان به عنوان تشویق مانع ندارد.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.