به کسانی که بی بند و بار و هرزه و بیسر و پا هستند، چگونه باید امر به معروف کرد در صورتی که آنها با حرف زشت جواب انسان را بدهند یا به دشمنی بپردازند؟

0

گرچه امر به معروف و نهی از منکر دو واجب بسیار مهم هستند، اما انجام این دو وظیفه منوط به یک سلسله شرایطی است که در توضیح المسائل آمده است. از جمله شرایط این است که اگر بدانید امر و نهی شما تأثیری در آنان ندارد یا بدانی ضرری از جانب آنان به شما وارد شود، امر و نهی واجب نیست . اگر کسانی با زیرکی و هوشیاری و با مراعات اصول روانشناسی با اینگونه افراد به طریق صحیح برخورد کنند، شاید مؤثر باشد. خانمها به اینگونه افراد نمیتوانند امر و نهی کنند مگر این که آنان فرزند یا برادر خودشان باشند.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.