اگر تشخیص دهیم شخصی یا خانواده ای خمس نمی پردازد و ما را دعوت به میهمانی کنند, آیاجائز است از غذا بخوریم و دعوت را اجابت کنیم ؟

تا وقتی که یقین به تعلق خمس به اموال یا اشیا یا غذاهای دیگران نداریم , می توانیم از اموال آنان استفاده کنیم و خوردن از غذای آنان جائز است . اما اگر یقین داشته باشیم که فرش یا خانه یا غذایی که برای میهمان آورده اند, از عین پول خمس داده نشده تهیه شده باشد, استفادهء از آن ها بدون اجازهء از مرجع تقلید جائز نیست .(۱)

(پـاورقی ۱٫آیت الله فاضل لنکرانی , جامع المسائل , ج ۲ ص ۲۰۶