به طور نا خواسته میوه ای در دستم نجس شد. البته آن را آب کشیدم . حالا خیالم نسبت به پاک شدن آن ناراحت است . تکلیف من چیست ؟

برادر گرامی ! از هم اکنون خیالتان نسبت به پاک بودن موردی که مطرح کرده اید, راحت باشد. شمابیان کرده اید مویهء نجس را آب کشیده اید, حالا یا زیاد یا کم , نیازی به کنجکاوری ندارد و دیگر جایی برای نگرانی باقی نمی ماند.

شک زیاد در مورد پاکی یا نجسی اشیا در زندگی , حالت بسیار خطرناکِ وسواسی را ایجاد خواهد کرد. اگرشخصی خدای ناکرده به این مرحله برسد, از زندگیِ راحت و آسوده فاصله گرفته , وضع بسیار دشواری را برای خودو اطرافیانش فراهم می کند. البته مواردی را که رساله های عملیه به صورت کلّی مطرح می کنند, شامل مصادیق زیادی می شود, مثلاً رساله می گوید تا یقین پیدا نکردی , نمی توانی حکم نجس بودن را بار کنی .

اگر موردی را که نجس بود و عین نجاست روی آن باقی نبود, زیر آب شیر و یا حوض گرفتید, به مجرد ملاقات باآب پاک می شود. حال اگر من بخواهم شک کنم که نکند چیزی را که زیر شیر آب گرفتم , پاک نشده باشد, این وسوسهء شیطان است که خیال شما را در هم می ریزد.

احکام و مسائل رساله های عملیه به صورت قانون کلّی بیان می شود که با توجه به همخوانی مصداق ها نسبت به یکدیگر از حکم کلّی مربوطه استفاده می شوند.

در هر حال مورد شما شک در شک است که به هیچ عنوان جایگاه مثبتی ندارد. خیالتان از جهت پاک بودن میوه ها راحت و آسوده باشد. در نتیجه هیچ تکلیفی نسبت به مسئله ای که درگیر آن هستید, ندارید.