آیا کسی که روزهء واجب بر گردن دارد, می تواند روزهء مستحبی بگیرد؟

خیر, نمی تواند.(۱)

(پـاورقی ۱٫آیت اللّه فاضل , جامع المسائل , ج ۱ ص ۱۵۸ س ۵۹۲