اگر ناخن دست ها بلند باشد, انسان کار حرامی مرتکب شده است و گناه دارد؟اگر دارد, کبیره است یا صغیره ؟

0

بلند بودن ناخن ها اشکالی ندارد و کار حرامی نیست , ولی برای نظافت و بهداشت خوب است ناخن ها کوتاه باشد البته در زن بعضی مطلوب می دانند, مشروط بر این که نامحرم نبیند.و در روایت وارده شده است که رسول خدا می فرمود:(۱)کوتاه کردن ناخن ها از دردهای

بزرگ جلوگیری می کند و رزق و روزی را زیاد می گرداند.>

و امام باقر فرمود:< ناخن هایتان را کوتاه کنید, زیرا آنها خوابگاه شیطان (میکروب ) است .>(۲)انس بن مالک از پیامبر (ص ) نقل می کند که حضرت فرمود: موهای اضافی بدن را هر چهل روز بتراشید و موهای زیر بغل را هرموقع که مقداری بزرگ شد, اراله کیند و نگذارید سبیل هایتان بلند شود و ر هر جمعه ناخن هایتان را کوتاه کنید.>(۳)

از طرفی واگذاردن ناخن برای زنان که موجب زیبا می شود, در صورتی که مراعات تمیزی و بهداشت رابنمایند, مطلوب است , زیرا پیامبر ۶به مردان فرمود: ناخن هایتان را کوتاه کنید و به زنان فرمود: ناخن هایتان را وابگذارید, چون برای شما زینت محسوب می شود.(۴)

(پـاورقی ۱ ـ میزان الحکمه , ج ۵ ص ۵۹۰

(پـاورقی ۲ ـ همان .

(پـاورقی ۳ ـ همان .

(پـاورقی ۴ ـ همان , ص ۵۹۱

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.