حیض چیست ؟

حیض خونی است که غالباً در هر ماه چند روزی خون از رحم زن ها خارج می شود. زن را در موقع دیدن خون حیض , حائض می گویند. این خون در بیشتر اوقات غلیظ و گرم و رنگ آن سرخ مایل به سیاهی است و با فشار و کمی سوزش بیرون می آید.(۱)

(پـاورقی ۱٫ توضیح المسائل مراجع , ج ۱ ص ۲۴۷