غنا چه فرقی با موسیقی دارد؟ اگر موسیقی حرام است , چرا در رسانه ها پخش می شود؟

غنا از مقولهء صوت و آوازی است که از دهان بیرون آید و همراه با ترجیع و طرب انگیز است , به طوری که در مجالس لهو و لعب و عیاشی از آن استفاده می کنند, ولی موسیقی صداهای موزون است .

غنا مطلقاً حرام است , حتی اگر قرآن را با غنا بخوانند, ولی موسیقی به فتوای اکثر مراجع مطلقاً حرام نیست , بلکه موسیقی ای که مناسب مجالس لهو و لعب باشد و انسان را به شهوت رانی سوق دهد, حراماست . موسیقی هایی که این خصوصیات را نداشته باشند, اشکالی ندارد.(۱)

صدا وسیما سعی می کنند موسیقی های مطرب پخش نکنند, ولی ممکن است گاهی چنین مسئله ای پیش آید که در این صورت باید از شنیدن آن اجتناب کنیم .

(پـاورقی ۱٫آیت اللّه فاضل لنکرانی , جامع المسائل , ج ۱ ص ۲۵۴