چرا امام جمعه شهر تهران موقت است ؟ چرا رئیس جمهور نمی تواند امام جماعت شود و چرا زن حق ّرهبری یا فرماندهی و امام جماعت شدن را ندارد؟

شهر تهران و هر شهری یک امام جمعهء اصلی دارد که از طرف رهبر معظم انقلاب معین می شود و یک یاچند امام جمعهء موقت دارد که در مواقعی که امام جمعهء اصلی نباشد یا کسالتی داشته باشد, امام جمعهء موقت نماز را برپا می کند.

شهر تهران از ویژگی خاصی بهره مند است . امام جمعهء اصلی شهر تهران حضرت آیت اللّه خامنه ای رهبر معظم انقلاب است که در زمان حضرت امام (ره ) به امامت جمعهء تهران منصوب شد. چند امام جمعهء موقت نیز دارد که هرکدام به نوبت نماز را اقامه می کنند. تعدد امام جمعه باعث تنوع میشود اما این که چرا رئیس جمهور محترم جناب آقای خاتمی , امام جمعه نیست , امید است در آینده دارای این سمت نیز بشوند.

این که گفته اید چرا رئیس جمهور نمی تواند امام جماعت شود؟ جواب این است : ایشان امام جماعت می شود,مانند بقیهء روحانیون که در مساجد امام جماعت می شوند و فعلاً در مسجد محل ریاست جمهوری , در مواقع مناسب امام جماعت هستند.

چرا زنان حق رهبری ندارند؟ بر اساس روایات از پیامبر و امامان و بر اساس آیهء این حق به آنان داده نشده است . منشأ این حکم به اصل خلقت مرد و زن بر می گردد, چون روحیات و توانمندی های مردان با روحیات و توانمندی های زنان متفاوت است .

این مطلب صرف یک ادعا نیست , بلکه حتی روانشناسانی که خود از زنان بوده اند به این تفاوت ها تصریح کرده اند. برای اطلاعات بیش تر در این زمینه به کتاب نوشتهء شهید مطهری و به کتاب نوشتهء آیت اللّه جوادی آملی مراجعه کنید.

زن می تواند فرماندهی زنان یا امام جماعت زنان بشود. گرچه برخی از فقها در این مسئله احتیاط کرده اند.(۱)

(پـاورقی ۱٫توضیح المسائل مراجع , ج ۱ مسئله ۱۴۵۳