آیا رفتن به نماز جمعه که در مصاحبه ها ازآن سؤال می شود کار درستی است ؟

به طور مسلم گزینش در هر اداره یا مؤسسه شرایط و ویژگیهای مربوط به خود را دارد که بر اساس آن معیارها عمل می شود که یکی از آن ها شرکت در نماز جمعه است .

لذا در ادارات سعی می کنند که جوانان مذهبی انتخاب کنند تا در آینده دچار مشکلات نشوند. البته همهء جوانان کشور عزیز ما خوب و دارای باطنی پاک هستند, ولی باز از بین این خوب ها گلچین می کنند, شماهم اگر مسئول یک کارخانه یا مؤسسه بودید همین کار را می کردید, سعی می کردید از نیروهای متعهد و مفید استفاده کنید تا از بهره وری بیشتر و با مزاحمت کمتری روبرو بشوید. حالا اگر در گزینش ها این گونه سؤالات را می پرسند شمابه عنوان یک جوان مسلمان سعی کنید از قبل در نماز جماعت , یا نماز جمعه شرکت کنید. با افراد متدین و خوش اخلاق که دارای سوء سابقه نباشند و از محبوبیت اجتماعی بهره مند باشند رفت و آمد داشته باشید. مسلمان نباید از مسجد و نماز وعبادت دوری کند. البته شرکت در نماز جمعه و جماعت نباید به قصد و انگیزهء استخدام در ادارات و نهادها باشد.