شاگرد مغازه مبلغی را از پول فروش مغازه برداشت که بعداً حساب نماید, ولی به عللی تاکنون حساب و پرداخت نکرده است و فعلاً از پرداخت مستقیم خجالت می کشد. راه پرداخت این مبلغ چیست ؟

هر مبلغی که از مغازه برداشت کرده است , به صاحب مغازه مدیون است و باید به او پرداخت نماید.لازم نیست شخصاً پرداخت کند, بلکه می تواند توسط دیگران , یا بوسیله پست سفارشی و یا راه عقلایی دیگر, پول را به صاحبش برساند.