جهت تمركز در نماز مي شود چشمهايمان را ببنديم؟

آيا جهت تمركز در نماز مي شود چشمهايمان را ببنديم؟

پاسخ:

بستن چشم در نماز مكروه است و براي توجه بيشتر در حال قيام به مهر و در حال ركوع به بين پاها نگاه كنيد. (ر.ك توضيح المسائل دوازده مرجع، ج1، م1157)

منبع: نرم افزار پاسخ - مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات

افزودن دیدگاه جدید

.