با توجه به آن که قرآن کریم سعی کرد، که کلیات موضوعات را بیان کند چرا در برخی موارد به جزئیات پرداخته است؟

0 13

قرآن کریم، کتاب هدایت و تربیت انسان به سوی کمال و قرب به خداوند متعال است و رسالت و هدف از نزول قرآن کریم تربیت و هدایت انسان بوده است و هر آنچه که برگشتش به هدایت باشد از قبیل معارف حقیقی مربوط به مبدأ، معاد، اخلاق، شرایع الهی، قصص، سرنوشت اقوام، مواعظ و… که مردم در هدایت و راه یافتن به آن نیازمندند، در قرآن کریم آمده است; ولی این موارد گاهی به صورت کلی آمده و قرآن کریم تنها چهارچوب و اصول آنها را بیان کرده و گاهی نیز وارد جزئیات شده و به تناسب امور تربیتی و هدایتی و اهمیت موضوع مسألهای را به طور مفصل و تقریباً مشروح بیان فرموده است و از طرفی چون ذکر پارهای از آیات الهی و ذکر اسرار آفرینش، به شناخت و عظمت عالم آفرینش و شناخت خداوند متعال کمک میکند، گاهی در بین آیات قرآن، به مسائل دیگر از قبیل حرکت زمین، (نمل،۸۸) قوه جاذبه و دافعه در کرات آسمانی;(رعد،۲) زوجیت گیاهان(طه،۵۳) و… اشاره کرده است.

قرآن کریم میفرماید: وَ نَزَّلْنَا عَلَیْکَ الْکِتَـَبَ تِبْیَـَنًا لِّکُلِّ شَیْءٍ وَ هُدًی وَ رَحْمَهً وَ بُشْرَیَ لِلْمُسْلِمِینَ ;(نحل،۸۹) و این کتاب را که روشنگر هر چیزی است و برای مسلمانان رهنمود و رحمت و بشارتگری است، بر تو نازل کردیم. و در جایی دیگر میفرماید: …وَلاَرَطْبٍ وَلاَیَابِسٍ إِلآفِی کِتَـَبٍ مُّبِینٍ ;(انعام،۵۹)…و هیچ دانهای در تاریکیهای زمین و هیچ تر و خشکی نیست مگر این که در کتابی روشن ]ثبت[ است.

همان طور که گذشت برخی از مفسران معتقدند که مراد از کل شیء همه آن چیزهایی است که برگشتش به هدایت باشد.( ر.ک: المیزان فی تفسیر القرآن، علامه طباطبایی;، ج ۱۲، ص ۳۲۵، مؤسسه علمی، بیروت / تفسیر نمونه، آیت اللّه مکارم شیرازی و دیگران، ج ۱۱، ص ۳۶۱و۳۶۲، دارالکتب الاسلامیه، تهران. )

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.