مراد از تقلیدی نبودن اصول دین چیست و چگونه می توان با تحقیق به این اصول رسید؟

مراد از تقلیدی نبودن اصول دین است که هر کس باید عقاید دینی را با قطع و حجت بپذیرد. رسیدن به این مرحله در افراد مختلف، بسیار متفاوت است. بیشتر انسان ها براساس همان فطرت اولیه ایمان یقینی به وجود خداوند دارند و یا براساس عقل فطری خویش براهینی…

آیا مسیحی ها هم خطبه عقد ازدواج دارند؟

الف) بلی، اما خطبه عقد آنها شبیه عقد ما نیست و شامل جملاتی است مبنی بر این که زوجین تا پایان عمر به یکدیگر وفادار می مانند و... . ب ) اسلام تمام ازدواج هایی را که در اقوام و ادیان مختلف بر طبق دستور آن دین یا قوم صورت می گیرد، تحت یک قاعده…

کتاب انجیل و تورات به چه نحوی تحریف شده اند؟

این مسأله صرفاً ادعای مسلمانان نیست، بلکه متفکران واندیشمندان مسیحی بر این مسأله اذعان دارند. یکی از علل پیدایش «پروتستانتیزم» همین مسأله بوده است. در این باره توجه به چند نکته لازم است: الف) وجود مطالب تناقض آمیز در این متون بهترین گواه…

چه عواملی موجب تقویت اراده می شود؟

درباره تقویت اراده گفتنی است که: تقویت اراده امری است ممکن ولی نیازمند جدیت و تلاش است. بسیاری از افراد علاقه مند به تقویت اراده خویش می باشند. اما در همین مسأله از خود سستی و بی ارادگی نشان می دهند و پس از دست یابی به راه های تقویت اراده…

آیا اندیشه معتزله با اندیشه شیعه نزدیک است؟

معتزله در باب حسن و قبح عقلی، با شیعه هم اندیشی دارند. ولی در موارد متعددی نیز اختلاف نظر دارند، مثلاً در باب اختیار انسان معتزله قائل به تفویض می باشند، در حالی که شیعه نه این دیدگاه را می پذیرد و نه نظریه جبرگرایانه اشاعره را؛ بلکه معتقد…

با توجه به اینکه اسلام دین کاملی هست پس چرا سفارش به سجده های طولانی می کند و حال آنکه این عمل برای…

این که سجده طولانی برای همگان مضر باشد در هیچ جا ثابت نشده است، شاید نسبت به افراد خاصی که دارای ناراحتی یا ضعف ویژه باشد، ممکن است چنین اثری داشته باشد و اسلام در موارد ضرر نه تنها چیزی را واجب نکرده؛ بلکه در صورت معتنابه بودن ضرر، استحباب…

چرا نوع آفرینش حضرت عیسی با دیگر انسان ها تفاوت دارد؟

این نوعی معجزه و آیت خاص الهی و راهی برای اثبات نبوت آن حضرت است. از طرف دیگر نوع خلقت حضرت عیسی(ع) با دیگران تفاوت ندارد؛ زیرا او نیز از نوع بشر است، بلکه چگونگی به دنیا آمدنش متفاوت بوده و از طریقی غیرعادی است و هر معجزه ای این چنین است.

آیا اگر شیطان نبود اختیار انسان امر بی فایده ای نبود؟

این طور نیست که بدون شیطان (ابلیس) همه به صورت جبری در مسیر صراط مستقیم قرار گیرند؛ زیرا عمده ترین عامل گرایش به راه های باطل، غرایز درونی است و شیطان صرفاً یک وسوسه گر بیرونی است؛ مگر آن که شیطان را به معنای اعم استعمال کنیم که شامل نفس…

با توجه به اینکه انسان مختار آفریده شد پس چرا خداوند بر دوش اومسئولیت نهاده است؟

اختیار مانع تکلیف نیست؛ بلکه اساساً اختیار عامل مسؤولیت و تکلیف است؛ زیرا در سایه اختیار ممکن است انسان به راه راست یا کژراهه رود. باید توجه کرد که گزینش هر راهی، تبعات و لوازم خاص خود را دارد و رسیدن به سعادت جاودان، جز با پیمودن راه آن…

وظیفه منتظران واقعی حضرت مهدی(عج) چیست؟

نچه برای همه منتظران واقعی حضرت مهدی(عج) لازم است رعایت اوامر و نواهی خداوند است؛ یعنی همان طور که قرآن می فرماید اگر می خواهید محبوب خدا باشید تقوا پیشه کنید. این قانون در مورد حضرت مهدی(عج) هم هست؛ یعنی هر کس بخواهد مورد نظر آن بزرگوار و…

علت برتری انسان مسلمان بر فرشتگان الهی چیست؟

زیرا مسلمان و مؤمن حقیقی برای عبادت پروردگار، باید با هواهای نفسانی خویش مبارزه کند و با تحمل رنج و دشواری ره به سوی حق تعالی بپیماید؛ ولی ملایک دارای غرایز و کشش های مادی نیستند و عبادت آنها هماهنگ با نحوه وجودی آنان است.

با توجه به علم غیب ائمه چرا حضرت رضا(ع) انگور مسموم را خوردند؟

در مواردی همچون ماجرای مسموم شدن حضرت امام رضا(ع) تذکر این نکته به جا است که اگر چه در اعتقاد ما امامان(ع) از علوم برتر از حد دانش های عادی برخوردارند ولی در بسیاری از مراحل زندگی وظیفه داشته اند همانند دیگران و براساس ظواهر و آگاهی های…

اگر حضرت یعقوب به حیات یوسف ایمان داشت پس چرا آنقدر گریه کرد تانابینا شد؟

علم به زنده بودن، مانع گریه کردن نیست؛ زیرا فراق و دوری احیاناً ناآگاهی نیست به این که بالاخره چه بر سر او آمده و این که بالاخره یوسف در چه وضع و حالی است، برای حضرت یعقوب نگران کننده بوده است. از طرف دیگر معلوم نیست که او یقینی به زنده…

آیا ائمه به زمان شهادت و قاتلین خود علم داشتند؟

در مورد علم ائمه نکاتی را باید مد نظر قرار داد: اولاً ، پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) در مسائل عادی، فردی و امور اجتماعی، موظف به استفاده از علم عادی بوده اند. از این رو همواره در این گونه مسائل از طرق معمولی، تحقیق و کسب آگاهی نموده، و بر اساس…

در جواب سوالات و شبهاتی که کودکان درباره خداوند دارند چگونه برخوردنماییم؟

نباید پاسخ غیرواقعی و غلط به کودکان داد؛ بلکه پاسخ در عین سادگی، باید زیربنای فهم صحیح مسأله در آینده باشد (درست مثل ریاضیات در دبستان نسبت به سطوح عالیه). کارشناسان علوم تربیتی معتقدند در این مواقع، بهتر است ذهن کودک را متوجه مسائل دیگر…