بررسی مطالب دسته بندی

بمب خنده

سوال معلم از دانش آموز

معلم به دانش آموز: من میخواهم یک میز داشته باشم . اگر برای آن سه متر چوب بخرم به قرار متری ۳۵۰۰۰تومان و ۱۰۰۰۰۰تومان هم بابت دستمزد به نجار بدهم، جمعا باید چقدر باید هزینه کنم ؟ دانش آموز مدتی فکر کرد و گفت:«آقا ، کارتان درست نیست . یک…
ادامه مطلب ...

بی خوابی

دکتر از بیماری که مشکل بی خوابی داشت، پرسید: خب، همان طور که گفته بودم، قبل از خوابیدن، اعداد را می شماری؟ بیمار: بله آقای دکتر. همین دیشب تا ۱۳۴۳۵ شمردم و بعد از رختخواب آمدم بیرون. دکتر: یعنی چه؟ برای چه از رختخواب آمدی بیرون؟…
ادامه مطلب ...

سؤال تاریخ

معلّم: بگو ببینم در سال ۶۰۴ چه اتفّاقی افتاد؟ دانش آموز: آقا اجازه، مولوی به دنیا آمد. معلّم: آفرین! خب حالا بگو ببینم در سال ۶۰۸ ، یعنی چهار سال بعد چه اتفّاقی افتاد؟ دانش آموز: خب، معلوم است دیگر؛ مولوی چهار ساله شد!
ادامه مطلب ...

ﯾﮏ ﻣﺸﺖ ﺧﺎﮎ ﺑﻬﺸﺖ

ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮﺩﺍﻧﺶ ﮔﻔﺖ: ﻫﺮﮐﺴﯽ ﺍﺯﻣﻦ ﻧﻤﺮﻩ ۲۰ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﺸﺖ ﺧﺎﮎ ﺑﻬﺸﺖ ﺭﻭﺑﯿﺎﺭﻩ ﻓﺮﺩﺍﯼ ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯی ﺧﺎﮐﯽ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺧﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﮔﻔﺖ ﺍﯾﻦ ﺣﺘﻤﺎﺩﺭﻭﻍ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺍﺯﺍﻭ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﺍﯾﻦ ﺧﺎﮎ ﺭﺍ ﺍﺯﮐﺠﺎ ﺁﻭﺭﺩﯼ؟ ﺍﻭ ﮔﻔﺖ : ﺍﺯ ﺯﯾﺮ ﭘﺎﯼ ﻣﺎﺩرم
ادامه مطلب ...

علت عمر زیاد بابا بزرگم!

پسرک توی تاکسی یِ شکلات درآورد و خورد و بعد یکی دیگه پشت بندش یکی دیگه مردی که کنارش نشسته بود گفت : این همه شکلات برای دندونات مضره پسرک جواب داد : بابا بزرگم 135 سال عمر کرد، مرد گفت : با شکلات ؟ پسرک گفت : نه ! بابا…
ادامه مطلب ...

ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﺩﻭﺗﻦ ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻥ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ

ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﺩﻭﺗﻦ ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻥ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ : ﺳﻼﻡ - ﺳﻼﻡ - ﺣﺎﻝ ﺷﻤﺎ - ﻗﺮﺑﻮﻧﺘﻮﻥ ﺑﺮﻡ - ﻓﺪﺍﯼ ﺷﻤﺎ - ﺣﺎﻝ ﺷﻤﺎ ؟ - ﻓﺪﺍﯼ ﺷﻤﺎ - ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺑﯿﻦ ؟ - ﻗﺮﺑﻮﻥ ﺷﻤﺎ - ﻓﺪﺍﯼ ﺷﻤﺎ - ﭼﻪ ﺧﺒﺮ ؟ - ﻗﺮﺑﻮﻥ ﺷﻤﺎ - ﻓﺪﺍﺗﻮﻥ ﺑﺸﻢ - ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﺧﺒﺮ ؟ - ﻓﺪﺍﯼ ﺷﻤﺎ - ﻗﺮﺑﻮﻧﺘﻮﻥ ﺑﺸﻢ -…
ادامه مطلب ...

زنه شوهرش رو واسه نماز صبح بیدار می کنه اما شوهرش…

زنه شوهرش رو واسه نماز صبح بیدار کرد! شوهره گفت: ول کن بعدا قضاش رو میخونم! زنه گفت: ولی شرع گفته باید سر وقت بخونی مرده گفت: ولی شرع گفته ۴ تا زن هم میتونم بگیرما زنه گفت بخواب عزیزم خدا خیلی بخشندست.
ادامه مطلب ...

دعواهای آقا عضنفر!

ﺍﻗﺎ ﻏﻀﻨﻔﺮ ﻭ ﺩﻭﺳﺘﺎﺵ ﺑﺎ ﻋﺮﺑﺎ ﺩﻋﻮﺍﺷﻮﻥ ﻣﯿﺸﻪ ﻏﻀﻨﻔﺮ ﺍﻳﻨﺎ ﯾﻪ ﻃﺮﻑ ﺳﻨﮕﺮ ﻣﯿﮕﯿﺮﻥ ﻋﺮﺑﺎ ﯾﻪ ﻃﺮﻑ ... ﻫﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺳﻨﮓ ﭘﺮﺗﺎﺏ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﻣﻨﺘﻬﺎ ﭼﻮﻥ ﺳﻨﮕﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﻃﻮﺭﯾﺸﻮﻥ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﻏﻀﻨﻔﺮ ﭘﺎ ﻣﯿﺸﻪ ﻣﯿﮕﻪ ﺑﺰﺍﺭ ﯾﻪ ﺭﮐﺒﯽ ﺑﺰﻧﯿﻢ ﺩﺍﺩ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﺟﻌﻔﺮ ﮐﯿﻪ؟؟؟ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻋﺮﺑﺎ ﻣﯿﮕﻪ…
ادامه مطلب ...

ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ نگونبخت!

ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﯾﻪ ﮔﺎﻭ ﭘﺎﺵ ﻣﯿﺸﮑﻨﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻪ، ﮐﺸﺎﻭﺭﺯ ﺩﺍﻣﭙﺰﺷﮏ ﻣﯿﺎﺭﻩ . ﺩﺍﻣﭙﺰﺷﮏ ﻣﯿﮕﻪ: " ﺍﮔﻪ ﺗﺎ 3 ﺭﻭﺯ ﮔﺎﻭ ﻧﺘﻮﻧﻪ ﺭﻭ ﭘﺎﺵ ﻭﺍﯾﺴﺘﻪ ﮔﺎﻭ ﺭﻭ ﺑﮑﺸﯿﺪ " ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺍﯾﻨﻮ ﻣﯿﺸﻨﻮﻩ ﻭ ﻣﯿﺮﻩ ﭘﯿﺶ ﮔﺎﻭ ﻣﯿﮕﻪ: "ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮ " ﮔﺎﻭ ﻫﯿﭻ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ ... ﺭﻭﺯ ﺩﻭﻡ…
ادامه مطلب ...

ذکاوت پسر!

یارو پدرش تو بستر مرگ بوده میگه بیا بشین کنارم کارت دارم. بعد یه چوب میده دست پسرش. پسره هم که میخواسته ذکاوتش رو نشون بده قبل از حرف زدن پدرش چوب رو میشکونه. پدرش سکته میکنه در جا می میره. مامانش میگه خاک تو سرت این ساز نی از…
ادامه مطلب ...

دیدین گفتم من برم میخورین؟

ﺳﻪ ﺗﺎ ﻻﮐﭙﺸﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮﻥ ﺑﺮﻥ ﯾﻪ ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺗﻮ ﺷﻤﺎﻝ ﻋﺮﻕ ﺑﺨﻮﺭﻥ ﺭﺍﻩ ﻣﯿﻮﻓﺘﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻝ ﻣﯿﺮﺳﻦ ﺷﻤﺎﻝ ﺩﺭ ﺑﻄﺮﯼُ ﺑﺎﺯ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻦ ﭘﯿﮏ ﯾﺎﺩﺷﻮﻥ ﺭﻓﺘﻪ، ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺘﺸﻮﻥ ﻣﯿﮕﻦ ﺗﻮ ﺑﺮﮔﺮﺩ ﭘﯿﮏ ﺑﯿﺎﺭ! ﺍﻭﻧﻢ ﻣﯿﮕﻪ :ﺧﻮﺩﺗﻮﻥ ﺑﺮﯾﺪ! ﺧﻼﺻﻪ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺑﺤﺚ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﺗﺎ ﺭﺍﺿﯽ ﻣﯿﺸﻪ…
ادامه مطلب ...

ریمل دخترا

ﻭﻗﺘﯽ ﺩﯾﺪﯾﻦ ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺭﯾﻤﻞ ﻧﺰده ﺑﺪﻭﻧﯿﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﯾﻪ ﺟﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﻪ ﺗﺎ ﮐﺎﺭﺵ ﺭﺍﻩ ﺑﯿﻔﺘﻪ? ﺍﯾﻨﺎ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﮕﻢ ﻫﻤﺶ ﺩﺭﺱ ﺯﻧﺪﮔﯿﻪ هااااا ﯾﺎﺩ ﺑﮕﯿﺮﯾد ?? ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
ادامه مطلب ...

مسافر و راننده تاکسی!

مسافر تاکسى آهسته روى شونه‌ى راننده زد. چون ميخواست ازش يه سوال بپرسه. راننده داد زد، کنترل ماشين رو از دست داد، نزديک بود که بزنه به يه اتوبوس، از جدول کنار خيابون رفت بالا، نزديک بود که چپ کنه، اما کنار يه مغازه توى پياده رو،…
ادامه مطلب ...

عجب روزگاری شده!

یه روز سه تا خانوم مرغه به هم میرسن اولی میگه چه روزگاری شده ، دیشب تو کیف دخترم یه عکس جوجه خروس پیدا کردم ..... دومی ميگه این که چیزی نیست یه روز دیدم دخترم تو خیابون داره با یه خروسه ميگه و ميخنده .... سومی ميگه اینها که چیزی نیست…
ادامه مطلب ...

داداش من، اين زنه یا مايكرووِيو!

طرف عروسي ميكنه، هفته بعد دست خانوم رو ميگيره ميبره دكتر، ميگه: اقاي دكتر ما بچه دار نميشيم!! دكتره ميپرسه: چند وقته ازدواج كردين؟ طرف ميگه: يك هفته است!! دكتره شاكي ميشه، ميگه: داداش من، اين زنه، مايكرووِيو كه نيست
ادامه مطلب ...

عيسی هل نده!‌

پسره تو كليسا نشسته بوده، يهو مي‌بينه يه دختر خيلي خوشگل مياد تو. ميدوه ميره پشتِ يه مجسمه قايم ميشه. دختره مياد ميشينه جلوي محراب و ميگه: اي خدا! تو به من همه چي دادي ، پول دادي ، قيافه دادي ، خانواده خوب دادي... فقط ازت يه چيز…
ادامه مطلب ...

کتک آقا معلم!

هیچوقت یادم نمیره یه بار معلممون یکی رو گرفت مث الاغ زد از کلاس انداخت بیرون بعدش پشیمون شد گفت : آخه بچه ها شما چرا منو اذیت میکنید که مجبور شم بزنمتون ؟؟؟ شما مثل بچه ی خودم میمونید حالا برید اون دوستتون رو که زدمش صدا کنید بیاد تو!…
ادامه مطلب ...

مشخصات یک پسر خوب

1- پسره خوب تنهایی میره سینما و پارک 2- یه پسره خوب بعد از تک زنگ سراغه تلفن نمیره 3- یه پسره خوب وقته برگشتن به خونه ماشینش بوی اُدکلن زنونه نمیده 4- یه پسره خوب تو کلاس دانشگاه تا شعاع 3 متری هیچ خانومی نمیشینه 5- یه پسره خوب…
ادامه مطلب ...

پیشگویی آخر زمان

آقا تو مراسم شب چله همه فامیل جمع بودن، یه 30 نفری بودن. مجلس که خوب گرم شد من و داداشم شروع کردیم به تعریف پیشگویی آخر زمان و نابودی زمین که امشب اتفاق می افته و اینا! خوب که با حرفامون ترس انداختیم به همه یواشکی تو شلوغی جیم…
ادامه مطلب ...