پاسخگویان

مجله اینترنتی


  امروز : جمعه ۱۵ فروردین ۱۳۹۹

  آرشیو "آیا می دانید"

  جمع دیوانگان

  جمع دیوانگان

  جمع دیوانگان هارون الرشید به همراه مهمانانش عیسی بن جعفر برمکی و مادر جعفر برمکی در قصر نشسته بود و حوصله اش سر رفته بود از سربازان خواست بهلول را بیاورند تا آنها را بخنداند سربازان رفتند و بهلول را از میان کودکان شهر...

  بیشتر ...
  عاقبت …

  عاقبت …

  عاقبت ... روزی بهلول در قبرستان بغداد کله های مرده ها را تکان می داد ، گاهی پر از خاک می کرد و سپس خالی می نمود. شخصی از او پرسی: بهلول ! با این " سر های مردگان " چه می کنی؟ گفت: می خواهم ثروتمندان را از فقیران و حاکمان را از زیر...

  بیشتر ...
  فروختن خانه ای در بهشت

  فروختن خانه ای در بهشت

  فروختن خانه ای در بهشت آورده اند که روزی زبیده زوجه ی هارون الرشید در راه بهلول را دید که با کودکان بازی میکرد و با انگشت بر زمین خط می کشید. پرسید : چه می کنی؟ گفت : خانه می سازم. پرسید : این خانه را می فروشی؟ گفت :...

  بیشتر ...
  چند عاقل؟

  چند عاقل؟

  چند عاقل؟ بهلول وقتی در بصره بود به او گفتند: دیوانه های این شهر را برای ما بشمار. گفت: " دیوانه های " شهر آنقدر زیادند که نمی شود شمرد ، اگر بخواهید : " عاقلان و خردمندان " را برای شما میشمارم که: " اندکند...

  بیشتر ...