بررسی مطالب دسته بندی

دین و فرهنگ

آیا در قرآن آیه ای بدین مضمون وجود دارد که همه باید انتظار قیامت را داشته باشند; اگر این گونه است،…

آیهای که به این مطلب اشاره میفرماید، آیه نهم دخان است: فَارْتَقِبْ یَوْمَ تَأْتِی السَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِینٍ ; پس منتظر روزی باش که آسمان، دود آشکاری پدید آورد.
ادامه مطلب ...

برای ایستادگی درمقابل آمریکا، انسجام و وحدت ملی لازم است که مهمترین زمینه ایجاد آن عدالت اجتماعی…

همانطور که مقام معظم رهبری درسخنرانی های اخیر خودشان درورامین و دیدار با نمایندگان مجلس وغیره مکرراً تأکید فرمودند حقیقت مطلب همین است که بهترین وضروری ترین کار وبرنامه برای ایستادن دربرابر توطئه ها وتهدیدات آمریکا، همین است که ملت ایران…
ادامه مطلب ...

مفهوم آیه ۷۸ بقره وَ مِنْهُمْ أُمِّیُّون… چیست؟ .

خداوند یهود را به دو گروه تقسیم میکند: عوام و دانشمندان حیلهگر. درباره عوام آنان میفرماید: وَ مِنْهُمْ أُمِّیُّونَ لاَیَعْلَمُونَ الْکِتَـَبَ إِلآ َّ أَمَانِیَّ وَ إِنْ هُمْ إِلآیَظُنُّونَ ;(بقره،۷۸) و پارهای از آنان بیسوادانی هستند که کتاب…
ادامه مطلب ...

در این آیه: …جَنَّـَتٍ عدن تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الاْ ?َنْهَـَرُ خَـَـلِدِینَ فِیهَآ أَبَدًا…

هر دو ضمیر به جنات باز میگردد و هر دو ضمیر مفرد مؤنث غائب بارز متصل نصبی و جری است(برای آگاهی بیشتر ر.ک: مبادی العربیه، رشید الشرتونی، تنقیح و امداد: حمید المحمدی، ج ۲، ص ۱۰۴، مؤسسه دارالذکر للتحقیق و النشر.)
ادامه مطلب ...

سنّیها که حضرت علی را به عنوان امام اول قبول ندارند; این موضوع چه ارتباطی به طرز نماز خواندن آنها…

پیش از پرداختن به پاسخ تذکر این نکته لازم است که پیدایش مذهب تشیع به زمان حیات پیامبر اکرمباز میگردد و پیامبر اکرمخود هسته اصلی تفکر شیعی را بنا نهاده است; برای نمونه حدیثی را در اینباره، به روایت اهل سنت، یادآور میشویم: سیوطی، از دانشمندان…
ادامه مطلب ...

آیا در قرآن آیاتی وجود دارد که درباره حضرت مهدیغ باشند به طوری که دانشمندان بزرگ اهل سنت نیز آن را…

بر اساس روایات اسلامی نقل شده از پیشوایان و دانشمندان شیعه و اهل تسنن، بسیاری از آیات قرآن کریم، در منزلت و شأن اهلبیت: به خصوص حضرت مهدیغ نازل شده و یا دست کم یکی از مصادیق کامل آنها، اهلبیت: هستند. برخی از روایات اسلامی از منابع دانشمندان…
ادامه مطلب ...

در کدام سوره قرآن کریم آمده است که من رزق و روزی را برای هر کس که بخواهم گسترش میدهم و یا تنگ…

به این نکته در آیه ۳۰ سوره اسرأ اشاره شده است. رازقیت خداوند به این معناست که او موجودات را طوری آفریده که احتیاج به رزق و روزی دارند و طوری خلق شدهاند که باید از موجود دیگری که خداوند آفریده تغذیه کنند تا بتوانند باقی بمانند، خداوند متعال…
ادامه مطلب ...

سوره سجده چه موقع بر پیامبر اکرمنازل شد، لطفاً مقداری درباره آن توضیح دهید.

سوره سجده در اوائل بعثت پیامبر اکرمنازل شد و براساس ترتیب نزول هفتاد و پنجمین سوره و براساس ترتیب مصحف سی و دومین سوره میباشد و دارای ۳۰ آیه و در مکه نازل شده است.(ر.ک: تاریخ قرآن، آیت اللّه محمدهادی معرفت، ص ۵۷، انتشارات سمت.) برخی از…
ادامه مطلب ...

در سوره مبارکه علق بیشتر واژه علق را به معنای خون بشر دانستهاند، در حالی که تحقیقات علمی دانشمندان…

علق به معنای خون بشر نیست، بلکه در لغت به معنای چنگ زدن، چسبیدن و وابستگی به چیزی است، به همین جهت در لغت عرب به زالو نیز علق گفته شده است.(ر.ک: التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، حسن المصطفوی، ج ۸، ص ۲۰۲ ـ ۲۰۵، وزاره الثقافه و الارشاد…
ادامه مطلب ...

لطفاً در مورد این مطلب که قرآن به وسیله پیامبر۶ نوشته نشده است توضیح دهید.

در مورد این مطلب که قرآن به وسیله پیامبر نوشته نشده است میگوییم: اگر شخصی به محتوای قرآن کریم و زندگانی پیامبر۶ و عکسالعملهای پیروان ادیان مختلف در برابر این دو، توجه کند، اعتراف میکند که قران کریم، اختراع پیامبر، بلکه اختراع بشری نیست; از…
ادامه مطلب ...

سجین و علیین به چه معناست؟

هر یک از دو کلمه سجین و علیین، دوبار در قرآن، در دو آیه پشت سر هم، در یک سوره واقع شدهاند: کَلآ َّ إِنَّ کِتَـَبَ الْفُجَّارِ لَفِی سِجِّینٍ # وَ مَآ أَدْرَغکَ مَا سِجِّینٌ ;(مطففین،۷ـ۸) چنین نیست که آنها ]درباره قیامت خیال میکننددرباره…
ادامه مطلب ...

برای انتخاب نام پسر یا دختر، اگر به قرآن کریم تفأل بزنیم، اشکالی دارد؟

تفأل به قرآن کریم برای نامگذاری فرزند اشکالی ندارد زیرا این شیوه در سیره برخی از امامان معصوم: معمول بوده است چنان که برخی اصحاب روایت کردهاند که در خدمت حضرت امام علی بن الحسینبودیم، بعد از نماز صبح تا طلوع شمس سخنی نگفت، سپس خبر تولد…
ادامه مطلب ...

آنچه درباره آیه ۶۹ سوره هود، در تفسیر نمونه، جلد ۹، صفحه ۱۶۸ آمده پرسشهایی را مطرح کرده است و آن این…

از آیات: هود،۶۹ـ۷۶; حجر،۵۱ـ۶۰; عنکبوت، ۳۱ـ۳۲; ذاریات، ۲۴ـ۳۰ و صافات، ۹۹ـ۱۱۳ درباره داستان بُشری که خدای تعالیَ از آن به قصه میهمانان ابراهیمغ تعبیر فرموده و نیز از روایات وارد شده در این مورد استفاده میشود که به یقین، منظور از رسولان،…
ادامه مطلب ...

نظر ولیّ فقیه تا چه اندازه مانند پیامبر۹ و حضرت علیاست و چه مقدار در حوزه عناوین ثانوی و احکام…

حکومت، از ضروریترین نیازهای هر جامعه، محسوب میشود تا جایی که اگر بنابر دلایلی، حکومت صالح وجود نداشته باشد، وجود حکومت بد، از هرج و مرج و بی قانونی بهتر است و این مهم، یک نکته عقلی مسلّم است که امیرالمؤمنیننیز بدان اشاره فرموده است: لابدّ…
ادامه مطلب ...

آیا شیطان، چون از آتش آفریده شد، زرد رنگ است؟

به نظر میرسد، شیطان به هر رنگی ـ زرد، سرخ، خاکی و... ـ باشد، چندان مهم نیست. مهم این است که بدانیم شیطان با رنگهای جذابی برای فریبها به سراغمان میآید; گاهی به رنگ مال، گاهی به رنگ دوست، گاهی به رنگ برادر و... خلاصه شیطان، هزاران رنگ زیبا به…
ادامه مطلب ...

چگونه میتوانیم در عبادت، غررو و عجب نداشته باشیم؟

خودبینی از بدترین صفات زشت و نکوهیده است. عجب این است که آدمی به جهت کمالی که در خود میبیند خود را بزرگ شمارد. و عجب در عبادت این است که انسان در عمل خود را بزرگ بشمارد و از آن مسرور باشد. در روایات و قرآن کریم از این رذیله به شدت نکوهش شده…
ادامه مطلب ...

این آیه به چه معناست: عَلَیََّ أَن نُّبَدِّلَ أَمْثَـَـلَکُمْ وَ نُنشِئَکُمْ فِی مَا لاَتَعْلَمُون

در آیه قبل خدای متعال میفرماید: ما در میان شما مرگ را مقدر ساختیم، و هرگز کسی بر ما پیشدستی نمیکند (نَحْنُ قَدَّرْنَا بَیْنَکُمُ الْمَوْتَ وَ مَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِین). اینک در آیه مورد بحث، به هدف این تقدیر اشاره میفرماید; به این منظور که…
ادامه مطلب ...

لطفاً آدرس آیاتی را که درباره نماز آمده بنویسید؟

درباره وجوب نماز و اهمیّت آن و فواید و ثمراتی که بر نماز مترتب میشود و سایر ویژگیهای آن، آیات فراوانی وارد شده که آدرس آنها بیان میشود. به طور کلی در ۳۱ سوره از قرآن در مورد نماز، آیاتی آمده که عبارتاند از: ۱٫ سوره بقره، آیات: ۳، ۴۳، ۴۵،…
ادامه مطلب ...

معنای سوره غاشیه چیست؟ محتوایش را ذکر کنید.

غاشیه از ماده غشاوه به معنای پوشاندن و یکی از نامهای قیامت است. انتخاب این نام برای قیامت، سه وجه دارد: ۱٫یا برای این است که قیامت، انسانها را از هر جهت فرا میگیرد، هم چنان که در جای دیگر درباره فراگیری قیامت میفرماید: وَ یَوْمَ نُسَیِّرُ…
ادامه مطلب ...

در سوره قدر الف: مراد از فرشته بزرگ چیست؟ ب: معنای سلام چیست؟

الف: قرآن کریم در این سوره میفرماید: فرشتگان و روح در آن شب به اذن پروردگارشان برای ]تقدیرلیبدان[ امید دارند ـ آواز میدهند که: سلام بر شما. سلام قولی در اسلام همین است و آن دعا و خواستن سلامت از خداوند به شخص است. سلام علیکم; یعنی سلامت باد…
ادامه مطلب ...

الف ـ چرا در قرآن کریم از انفاق به قرض دادن به خدا تعبیر شده است؟ ب ـ در آیه ۲۱۶ سوره بقره آمده است:…

الف. قرض در اصطلاح مالی است که به دیگری داده میشود به این قصد که عوض آن بازگردانده شود. در آیات متعددی (بقره، ۲۴۵، مائده،۱۲ و...) انفاق، قرض دادن به خدا خوانده شده است. وجه آن این است که اولاً انفاق مصرف مال در راه خدا است ثانیاً همانند قرض…
ادامه مطلب ...

چرا در قرآن بعد از کلمه صراط کلمه مستقیم آمده است؟

صراط یعنی راه روشن، و مستقیم به معنای چیزی است که بخواهد روی پای خود بایستد. یا قابل تغییر و تخلف نباشد. پس صراط مستقیم یعنی صراطی که در هدایت مردم و رساندن آنها به سوی هدف و مقصدشان، تخلف نکند، و صد در صد نتیجهبخش باشد. در روایات اهلبیت و…
ادامه مطلب ...

با توجه به آیه إِن تَنصُرُواْ اللَّهَ یَنصُرْکُم(محمد،۷) چگونه میتوانیم خداوند را یاری کنیم؟

خداوند نیاز به کمک ندارد، بنابراین مقصود از یاری کردن خداوند، جهاد در راه خدا، یاری کردن پیامبر خدا و حمایت از دین و شریعت الهی است.( ر.ک: المیزان، علامه طباطبایی، ج ۱۷، ص ۲۲۹، منشورات جماعه المدرسین / تفسیر نمونه، آیت اللّه مکارم شیرازی و…
ادامه مطلب ...

قرآنهای کوچکی که همه سورههای قرآن در آنها درج نشده، بر اساس اصولی نوشته میشوند یا نه؟ آن اصول…

پرسشگر محترم! قرآنهایی که با حجم کمتری و با انتخاب برخی سورهها تنظیم میشود، گاهی در بردارنده یک جزء از قرآن است که سی جزء قرآن را در سی مجموعه و مجلد تنظیم میکند. گاهی نیز برخی سورهها و یا آیات معروف مثل آیهالکرسی و یا آیاتی که در نماز…
ادامه مطلب ...

انسانی که به دین اسلام و ائمه معصومین: علاقه زیادی دارد ولی در مورد نمازش سهلانگار است، چه کند؟

یکی از راهها برای مداومت بر ادای نماز این است که خودمان را به نماز اول وقت عادت بدهیم. برای آنکه عادت کنیم که نمازمان را در اول وقت بخوانیم، میتوانیم نذر کنیم که مثلاً تا یک هفته اگر نمازم را در اول وقت نخواندم برای خدا بر من ]واجب[ باشد که…
ادامه مطلب ...

آیا بین رسول و اولوالعزم فرقی وجود دارد؟

قرآن کریم در آیه ۳۵ سوره احقاف، گروهی از پیامبران را به نام اوالوالعزم خوانده است:فاصبر کما صبر اوالعزم من الرسل ; صبر کن آن گونه که پیامبران اولوالعزم شکیبایی کردند. عزم در لغت به معنای اراده محکم و استوار است (مفردات راغب، مدخل، عزم . )…
ادامه مطلب ...

ما از خواندن قرآن چه درسی میگیریم؟

پاسخ این پرسش را میتوان از توصیفاتی که از قرآن در آیات و احادیث آمده است به دست آورد که در ذیل به برخی از آنها اشاره میکنیم: آیات قرآن، متکفل هدایت بشر و ضامن سعادت انسانهاست، افراد بشر را در تمام شئون زندگی و در همه قرنها و زمانها رهبری…
ادامه مطلب ...

آیا کتاب خدا، به قرآن کریم، منحصر میشود؟، توضیح دهید.

پرسشگر محترم! خداوند متعال با ارسال پیامبران برای هدایت انسانها در طول تاریخ، با برخی از پیامبرانش، کتاب و مصحفهایی را فرو فرستاده است، که کتابهای آسمانی، انجیل (حضرت عیسی)، تورات (حضرت موسی)، زبور (حضرت داود: و... از آن جمله است; ولی بعد…
ادامه مطلب ...

حضرت یوسف و همسر عزیز در آستانه در هنگامی که حضرت یوسف فرار میکرد چه کسی را دیدند؟ وی چه گفت و شاهد…

حضرت یوسف برای رهایی از دامی که برایش پهن شده بود به طرف در دوید. زلیخا نیز از پشت سر آن حضرت را تعقیب کرد، تا مانع خروجش شود، برای این منظور پیراهن حضرت یوسف را از پشت گرفت، و به شدت آن را کشید به طوری که پیراهن حضرت پاره شد. حضرت یوسف هر…
ادامه مطلب ...

به نظرشما واکنش مانسبت به اوضاع موجود درجامعه باید چطور باشد؟(منظور اوضاع به هم ریخته است).

حقیقت مطلب اینست که واکنش های مردم ومسؤلین دربرابر فساد اخلاقی وبی بندوباری ها وبرخی ناهنجاریها وحوادث دیگر متفاوت است، بعضی دراین قضیه زیاده روی کرده وعلیرغم اینکه مقام معظم رهبری بارها فرموده اند درشرایط فعلی از مراحل امر به معروف ونهی…
ادامه مطلب ...