پاسخگویان

مجله اینترنتی


  امروز : یکشنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۹

  آرشیو "سخنان"

  سخنی از نیچه

  سخنی از نیچه

  نیچه شاید دلمان نیاید ما را در راه باورهایمان بسوزانند؛ زیرا چندان به آنها یقین نداریم. اما چه بسا برای آنکه بتوانیم آنها را داشته باشیم و دگرگونشان کنیم، بدان راضی...

  بیشتر ...
  سخنی از دیزریلی

  سخنی از دیزریلی

  دیزریلی بزرگترین نیکی شما در حق دیگران این نیست که بخشی از ثروت خود را به آنها ببخشید، بلکه این است که ثروتهای خودشان را بر آنان آشکار...

  بیشتر ...
  سخنی از نرزا ریچیز

  سخنی از نرزا ریچیز

  نرزا ریچیز عاشق بودن، توانمند بودن در پذیرفتن ایده ها و حقایق تازه است؛ دانستن، آن است که دیگری نیز آنچه که بوده باقی نمی ماند و تغییر، آرام آرام او را دگرگون می...

  بیشتر ...
  سخنی از جرج ماتیو آدامز

  سخنی از جرج ماتیو آدامز

  جرج ماتیو آدامز فکر شما بیش از هر چیز دیگری در زندگی تان معنا دارد. بیش از درآمدتان، بیش از جایی که زندگی می کنید، بیش از موقعیت اجتماعی شما و بیش از آنچه دیگران درباره شما فکر می...

  بیشتر ...
  سخنی از افلاطون

  سخنی از افلاطون

  افلاطون کودک نمیتواند استعاره را از جز آن، بازشناسد و آنچه در کودکی به او آموخته میشود، ممکن است همواره در ذهن وی پابرجا مانده، از بین...

  بیشتر ...
  سخنی از حضرت محمد (ص)

  سخنی از حضرت محمد (ص)

  حضرت محمد (ص) بیماران خود را با صدقه درمان کنید زیرا صدقه بیماریها و (هر چیزی که به شما) عارض (شده است و از آن رنج میبرید) را از شما دور...

  بیشتر ...
  سخنی از نیچه

  سخنی از نیچه

  نیچه آه، بر چه ملال ها باید چیره شد و چه مایه عرق باید ریخت تا آدمی بتواند رنگهای خودش، قلم موی خودش و بوم خودش را پیدا...

  بیشتر ...
  سخنی از جین وبستر

  سخنی از جین وبستر

  جین وبستر من از مردمی که می نشینند و رو به آسمان می کنند و چشمها را در چشم خانه می گردانند و می گویند "خواست خدا چنین بوده است"، در حالی که یقین دارند چنین نیست، بسیار خشمگین می...

  بیشتر ...
  سخنی از امام جعفر صادق (ع)

  سخنی از امام جعفر صادق (ع)

  امام جعفر صادق (ع) هر مؤمنی که مؤمنی را در بیماری عیادت کند از برای خدا حق تعالی ملکی را به او موکل سازد که در قبر او را عیادت کند و تا روز قیامت برای او استغفار...

  بیشتر ...
  سخنی از نیچه

  سخنی از نیچه

  نیچه همه به چیزی دلبستگی دارند و افراد والاتر به چیزهای والاتر، اما افراد فرومایه فکر می کنند که افراد والاتر به چیزی دلبستگی ندارند و ظاهربینیِ افراد فرومایه از سطحی نگری و ریاکاری آنهاست و بر پایه هیچ شناخت اخلاقی...

  بیشتر ...
  سخنی از حضرت محمد (ص)

  سخنی از حضرت محمد (ص)

  حضرت محمد (ص) عالمترین (فرد از میان) مردم کسی است که دانش مردم را به دانش خود اضافه میکند. (زیرا علم با توجه به سخن مردم است که از این و آن شنیده...

  بیشتر ...
  سخنی از پائولو کوئیلو

  سخنی از پائولو کوئیلو

  پائولو کوئیلو خداوند دعای کسانی را می شنود که می خواهند نفرت از آنها گرفته شود، اما نسبت به آنهایی که می خواهند از عشق بگریزند...

  بیشتر ...