پاسخگویان

مجله اینترنتی


  امروز : یکشنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۹

  آرشیو "نام ها"

  اتابک

  اتابک

  اتابک نگاه دارنده وادب آموزنده ، پدربزرگ از نظر احترام ، وزیر پادشاه ، مربی کودک ، آتابی ،...

  بیشتر ...
  یرمیا

  یرمیا

  یرمیا ارمیا، بزرگ داشته شده؛ نام یکی از پیامبران بنی...

  بیشتر ...
  یوتاب

  یوتاب

  یوتاب سردار زن ایرانی که خواهر اریوبرزن سردار نامدار ارتش شاهنشــــــاهی داریوش سوم بوده‌است. وی در نبرد با اسکندر گجــستک همراه آریوبرزن فرماندهی بخشی از ارتش - نام خواهر آریوبرزن پادشاه...

  بیشتر ...
  یوحنا

  یوحنا

  یوحنا انعام توفیقی خداوند، نام یکی از اجداد مسیح ، نام یکی از حواریون...

  بیشتر ...
  یونس

  یونس

  یونس کبوتر،نام پسر امتای، یکی از پیامبران بنی اسرائیل، نام سوره ای در قرآن...

  بیشتر ...
  یاقوت

  یاقوت

  یاقوت نام سنگی قیمتی به رنگهای سرخ، زرد، و کبود، نام حموی ملقب به شهاب الدین از نویسندگان قرن...

  بیشتر ...
  یحیی

  یحیی

  یحیی تعمید دهنده، نام پسر زکریا از پیامبران بزرگ بنی...

  بیشتر ...