بررسی مطالب دسته بندی

عمومی

خانه ظالمان

چون عمرو لیث صفاری (حک: ۲۶۵ -۲۸۷ق) به نیشابور آمد لشکریان او در منازل مردمان فرود می آمدند و کار بر اهل شهر تنگ شده بود.در آن اثناء زنی به تظلم و دادخواهی نزد وی رفت و گفت: زنی بیوه ام و چهار طفل نارسیده (کوچک) دارمو مرا در این شهر چهار…
ادامه مطلب ...

دجال

روزی پیامبر اکرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ بسیار ناراحت بود به گونه‌ای که رنگ چهره‌اش تغییر کرده بود. در این هنگام عربی آمد و خواست به محضر پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ نائل شود و از او سؤال کند. اصحاب حضرت گفتند: امروز پیامبر ـ…
ادامه مطلب ...

شوخی پیامبر (ص) و علی (ع)

پیرزنی از بوذرجمهر (بزرگمهر، وزیر دانشمند انوشیروان) چند سؤال کرد که در بیشتر آنها گفت: نمی‌دانم.پیرزن گفت: هر ساله به خاطر علمی که داری از پادشاه حقوق می‌گیری و من هر چه از تو می‌پرسم جواب می‌دهی نمی‌دانم. پس چگونه…
ادامه مطلب ...

حاضر جوابی مدرس

روزی رضا شاه (حک: ۱۳۰۴-۱۳۲۰ ش) از روی شوخی دست بر جیب شهید مدرس (۱۲۴۹-۱۳۱۶ ش) گذاشت و گفت: آقا عجب جیب بزرگی دارد!مدرس در حالی که تبسم می‌کرد گفت: بله جیب من بزرگ است ولی ته دارد. این جیب شماست که ته ندارد!داستانهای مدرس، ص ۱۲۸٫
ادامه مطلب ...

داستان کلمه لنا

روزی حضرت علی علیه السلام در راهی می رفتند و دو نفر از صحابه که قد بلندی داشتند در چپ و راست ایشان در حال رفتن بودند. یکی از آن ها به شوخی به امام علیه السلام عرض کرد: یا اباالحسن! تو در بین ما دو نفر مانند حرف نون در میان کلمه…
ادامه مطلب ...

آنجا که نشستی نرم تر است

یکی از شاگردان علامه طباطبایی (۱۲۸۱-۱۳۶۰ ش) گوید: چندین سال قبل که به مشهد مقدس رفته بودم برای دیدن علامه طباطبائی به منزل او رفتیم. دیدم در اتاق بر روی تشکی نشسته‌اند (زیرا طبیب دستور داده بود که به خاطر کسالت قلبی بر روی زمین…
ادامه مطلب ...

عصا را اژدها خواهیم کرد

روزی ناصرالدین شاه (حک: ۱۲۲۷-۱۳۱۳ش) از حاج ملا علی کنی (۱۱۸۴-۱۲۶۷ق) از علمای بزرگ و دارای نفوذ آن دوره، سؤال کرد که طبق حدیث شریف پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ: «علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل» (علمای امت من از پیامبران…
ادامه مطلب ...

ارزش علم

روزی میرزای قمی (۱۱۵۱-۱۲۳۱ ق) با فتحعلی شاه قاجار (۱۱۷۶-۱۲۱۳ ش) به حمام رفته بود. میرزا در حمام به شاه گفت: کجاست لشکر و حشم؟ کجاست ثروت و دولت؟شاه گفت: لشکر و دولت را که نمی‌شود به حمام آورد. میرزا گفت: اما من دولتم را به…
ادامه مطلب ...