بررسی مطالب دسته بندی

عمومی

چی شد مامانت مرد؟

به یارو میگن: چی شد مامانت مرد؟ میگه: رفت پشت بوم رخت پهن کنه افتاد... میگن افتاد مرد ؟ میگه: نه بابا افتاد رو کولر ، کولر شکـست افتاد. بهش میگن اون موقع مرد؟؟ میگه:نه آقا جان،بعد افتاد رو تراس ، تراس خراب شد. میگن:خوب این دفعه مرد…
ادامه مطلب ...

سوال معلم از دانش آموز

معلم به دانش آموز: من میخواهم یک میز داشته باشم . اگر برای آن سه متر چوب بخرم به قرار متری ۳۵۰۰۰تومان و ۱۰۰۰۰۰تومان هم بابت دستمزد به نجار بدهم، جمعا باید چقدر باید هزینه کنم ؟ دانش آموز مدتی فکر کرد و گفت:«آقا ، کارتان درست نیست . یک…
ادامه مطلب ...

بی خوابی

دکتر از بیماری که مشکل بی خوابی داشت، پرسید: خب، همان طور که گفته بودم، قبل از خوابیدن، اعداد را می شماری؟ بیمار: بله آقای دکتر. همین دیشب تا ۱۳۴۳۵ شمردم و بعد از رختخواب آمدم بیرون. دکتر: یعنی چه؟ برای چه از رختخواب آمدی بیرون؟…
ادامه مطلب ...

سؤال تاریخ

معلّم: بگو ببینم در سال ۶۰۴ چه اتفّاقی افتاد؟ دانش آموز: آقا اجازه، مولوی به دنیا آمد. معلّم: آفرین! خب حالا بگو ببینم در سال ۶۰۸ ، یعنی چهار سال بعد چه اتفّاقی افتاد؟ دانش آموز: خب، معلوم است دیگر؛ مولوی چهار ساله شد!
ادامه مطلب ...

ﯾﮏ ﻣﺸﺖ ﺧﺎﮎ ﺑﻬﺸﺖ

ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮﺩﺍﻧﺶ ﮔﻔﺖ: ﻫﺮﮐﺴﯽ ﺍﺯﻣﻦ ﻧﻤﺮﻩ ۲۰ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﺸﺖ ﺧﺎﮎ ﺑﻬﺸﺖ ﺭﻭﺑﯿﺎﺭﻩ ﻓﺮﺩﺍﯼ ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯی ﺧﺎﮐﯽ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺧﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﮔﻔﺖ ﺍﯾﻦ ﺣﺘﻤﺎﺩﺭﻭﻍ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺍﺯﺍﻭ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﺍﯾﻦ ﺧﺎﮎ ﺭﺍ ﺍﺯﮐﺠﺎ ﺁﻭﺭﺩﯼ؟ ﺍﻭ ﮔﻔﺖ : ﺍﺯ ﺯﯾﺮ ﭘﺎﯼ ﻣﺎﺩرم
ادامه مطلب ...

علت عمر زیاد بابا بزرگم!

پسرک توی تاکسی یِ شکلات درآورد و خورد و بعد یکی دیگه پشت بندش یکی دیگه مردی که کنارش نشسته بود گفت : این همه شکلات برای دندونات مضره پسرک جواب داد : بابا بزرگم ۱۳۵ سال عمر کرد، مرد گفت : با شکلات ؟ پسرک گفت : نه ! بابا…
ادامه مطلب ...

ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﺩﻭﺗﻦ ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻥ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ

ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﺩﻭﺗﻦ ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻥ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ : ﺳﻼﻡ - ﺳﻼﻡ - ﺣﺎﻝ ﺷﻤﺎ - ﻗﺮﺑﻮﻧﺘﻮﻥ ﺑﺮﻡ - ﻓﺪﺍﯼ ﺷﻤﺎ - ﺣﺎﻝ ﺷﻤﺎ ؟ - ﻓﺪﺍﯼ ﺷﻤﺎ - ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺑﯿﻦ ؟ - ﻗﺮﺑﻮﻥ ﺷﻤﺎ - ﻓﺪﺍﯼ ﺷﻤﺎ - ﭼﻪ ﺧﺒﺮ ؟ - ﻗﺮﺑﻮﻥ ﺷﻤﺎ - ﻓﺪﺍﺗﻮﻥ ﺑﺸﻢ - ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﺧﺒﺮ ؟ - ﻓﺪﺍﯼ ﺷﻤﺎ - ﻗﺮﺑﻮﻧﺘﻮﻥ ﺑﺸﻢ -…
ادامه مطلب ...

زنه شوهرش رو واسه نماز صبح بیدار می کنه اما شوهرش…

زنه شوهرش رو واسه نماز صبح بیدار کرد! شوهره گفت: ول کن بعدا قضاش رو میخونم! زنه گفت: ولی شرع گفته باید سر وقت بخونی مرده گفت: ولی شرع گفته ۴ تا زن هم میتونم بگیرما زنه گفت بخواب عزیزم خدا خیلی بخشندست.
ادامه مطلب ...

دعواهای آقا عضنفر!

ﺍﻗﺎ ﻏﻀﻨﻔﺮ ﻭ ﺩﻭﺳﺘﺎﺵ ﺑﺎ ﻋﺮﺑﺎ ﺩﻋﻮﺍﺷﻮﻥ ﻣﯿﺸﻪ ﻏﻀﻨﻔﺮ ﺍﻳﻨﺎ ﯾﻪ ﻃﺮﻑ ﺳﻨﮕﺮ ﻣﯿﮕﯿﺮﻥ ﻋﺮﺑﺎ ﯾﻪ ﻃﺮﻑ ... ﻫﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺳﻨﮓ ﭘﺮﺗﺎﺏ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﻣﻨﺘﻬﺎ ﭼﻮﻥ ﺳﻨﮕﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﻃﻮﺭﯾﺸﻮﻥ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﻏﻀﻨﻔﺮ ﭘﺎ ﻣﯿﺸﻪ ﻣﯿﮕﻪ ﺑﺰﺍﺭ ﯾﻪ ﺭﮐﺒﯽ ﺑﺰﻧﯿﻢ ﺩﺍﺩ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﺟﻌﻔﺮ ﮐﯿﻪ؟؟؟ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻋﺮﺑﺎ ﻣﯿﮕﻪ…
ادامه مطلب ...

ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ نگونبخت!

ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﯾﻪ ﮔﺎﻭ ﭘﺎﺵ ﻣﯿﺸﮑﻨﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻪ، ﮐﺸﺎﻭﺭﺯ ﺩﺍﻣﭙﺰﺷﮏ ﻣﯿﺎﺭﻩ . ﺩﺍﻣﭙﺰﺷﮏ ﻣﯿﮕﻪ: " ﺍﮔﻪ ﺗﺎ ۳ ﺭﻭﺯ ﮔﺎﻭ ﻧﺘﻮﻧﻪ ﺭﻭ ﭘﺎﺵ ﻭﺍﯾﺴﺘﻪ ﮔﺎﻭ ﺭﻭ ﺑﮑﺸﯿﺪ " ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺍﯾﻨﻮ ﻣﯿﺸﻨﻮﻩ ﻭ ﻣﯿﺮﻩ ﭘﯿﺶ ﮔﺎﻭ ﻣﯿﮕﻪ: "ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮ " ﮔﺎﻭ ﻫﯿﭻ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ ... ﺭﻭﺯ ﺩﻭﻡ…
ادامه مطلب ...

ذکاوت پسر!

یارو پدرش تو بستر مرگ بوده میگه بیا بشین کنارم کارت دارم. بعد یه چوب میده دست پسرش. پسره هم که میخواسته ذکاوتش رو نشون بده قبل از حرف زدن پدرش چوب رو میشکونه. پدرش سکته میکنه در جا می میره. مامانش میگه خاک تو سرت این ساز نی از…
ادامه مطلب ...

دیدین گفتم من برم میخورین؟

ﺳﻪ ﺗﺎ ﻻﮐﭙﺸﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮﻥ ﺑﺮﻥ ﯾﻪ ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺗﻮ ﺷﻤﺎﻝ ﻋﺮﻕ ﺑﺨﻮﺭﻥ ﺭﺍﻩ ﻣﯿﻮﻓﺘﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻝ ﻣﯿﺮﺳﻦ ﺷﻤﺎﻝ ﺩﺭ ﺑﻄﺮﯼُ ﺑﺎﺯ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻦ ﭘﯿﮏ ﯾﺎﺩﺷﻮﻥ ﺭﻓﺘﻪ، ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺘﺸﻮﻥ ﻣﯿﮕﻦ ﺗﻮ ﺑﺮﮔﺮﺩ ﭘﯿﮏ ﺑﯿﺎﺭ! ﺍﻭﻧﻢ ﻣﯿﮕﻪ :ﺧﻮﺩﺗﻮﻥ ﺑﺮﯾﺪ! ﺧﻼﺻﻪ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺑﺤﺚ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﺗﺎ ﺭﺍﺿﯽ ﻣﯿﺸﻪ…
ادامه مطلب ...

تعبیر خواب

مردی درمصر خواب دید: سبدی پراز خاک در دست دارد و هراسان به طرف خانه میرود تعبیرآن را از یوزارسیف پرسید. اشک در چشمان یوزارسیف حلقه زدوگفت: . . . . . . . . . وای برتو سبد کالا به تو تعلق نمیگیرد
ادامه مطلب ...

ریمل دخترا

ﻭﻗﺘﯽ ﺩﯾﺪﯾﻦ ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺭﯾﻤﻞ ﻧﺰده ﺑﺪﻭﻧﯿﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﯾﻪ ﺟﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﻪ ﺗﺎ ﮐﺎﺭﺵ ﺭﺍﻩ ﺑﯿﻔﺘﻪ? ﺍﯾﻨﺎ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﮕﻢ ﻫﻤﺶ ﺩﺭﺱ ﺯﻧﺪﮔﯿﻪ هااااا ﯾﺎﺩ ﺑﮕﯿﺮﯾد ?? ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
ادامه مطلب ...

مسافر و راننده تاکسی!

مسافر تاکسى آهسته روى شونه‌ى راننده زد. چون میخواست ازش یه سوال بپرسه. راننده داد زد، کنترل ماشین رو از دست داد، نزدیک بود که بزنه به یه اتوبوس، از جدول کنار خیابون رفت بالا، نزدیک بود که چپ کنه، اما کنار یه مغازه توى پیاده رو،…
ادامه مطلب ...

عجب روزگاری شده!

یه روز سه تا خانوم مرغه به هم میرسن اولی میگه چه روزگاری شده ، دیشب تو کیف دخترم یه عکس جوجه خروس پیدا کردم ..... دومی میگه این که چیزی نیست یه روز دیدم دخترم تو خیابون داره با یه خروسه میگه و میخنده .... سومی میگه اینها که چیزی نیست…
ادامه مطلب ...

داداش من، این زنه یا مایکرووِیو!

طرف عروسی میکنه، هفته بعد دست خانوم رو میگیره میبره دکتر، میگه: اقای دکتر ما بچه دار نمیشیم!! دکتره میپرسه: چند وقته ازدواج کردین؟ طرف میگه: یک هفته است!! دکتره شاکی میشه، میگه: داداش من، این زنه، مایکرووِیو که نیست
ادامه مطلب ...

عیسی هل نده!‌

پسره تو کلیسا نشسته بوده، یهو می‌بینه یه دختر خیلی خوشگل میاد تو. میدوه میره پشتِ یه مجسمه قایم میشه. دختره میاد میشینه جلوی محراب و میگه: ای خدا! تو به من همه چی دادی ، پول دادی ، قیافه دادی ، خانواده خوب دادی... فقط ازت یه چیز…
ادامه مطلب ...

کتک آقا معلم!

هیچوقت یادم نمیره یه بار معلممون یکی رو گرفت مث الاغ زد از کلاس انداخت بیرون بعدش پشیمون شد گفت : آخه بچه ها شما چرا منو اذیت میکنید که مجبور شم بزنمتون ؟؟؟ شما مثل بچه ی خودم میمونید حالا برید اون دوستتون رو که زدمش صدا کنید بیاد تو!…
ادامه مطلب ...