بررسی برچسب

احادیث

کودکانی که به سنّ بلوغ نرسیده اند و بمیرند ،در دنیای دیگر چگونه خواهند بود ؟

حضرت ابراهیم ( علیه السلام ) و ساره اطفال مؤمنان را تربیت می نمایند و چون روز قیامت شود ، لباس های نیکو به ایشان می پوشانند و زینت می نمایند و آنها را هدیه می فرستند برای پدرانشان.
ادامه مطلب ...

آیا باید به همه خصوصیّات قیامت علم پیدا کرد ؟ چگونه ؟

آنچه در مورد اعتقاد به معاد لازم است ، ایمان به حیات دوباره انسان در قیامت است و اینکه انسان در آن روز به پاداش یا کیفر اعمال خود می رسد و اعتقاد به خصوصیّات آن ، مانند اینکه در چه سنّی محشور می شود ، لازم نیست .
ادامه مطلب ...

حاضر شدن حضرت علی ( علیه السلام ) در شب اوّل قبر آیا مخصوص مسلمانان است ؟

حضرت امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) که انسان کامل و نمونه تام و تمام دیانت و میزان شناخت نیک و بد است با مقام نورانیّت و ولایت خویش که به قیود زمان و مکان نقید ندارد در آن هنگام حضور خواهند داشت
ادامه مطلب ...

آفرینش حضرت و حوا و کیفیّت گسترش نسل حضرت آدم ( علیه السلام ) چگونه بوده است؟

منظور از نفس واحده ، نخستین انسانی است که قرآن او را آدم خوانده است و تعبیر « بنی آدم » که در آیات دیگر آمده است ، اشاره به این است که همه انسان ها از نسل آدمند .
ادامه مطلب ...