بررسی برچسب

بقره

آیا شارع مقدّس نسبت به مراسم ترحیم ( سوّم ، هفتم ، چهلم ) توصیه ای نموده است ؟

مراسم ترحیم ، سوّم ، هفتم ، چهلم از رسومات ما ایرانیان است و هیچ توصیه ای از شرع مقدّس نسبت به برگزاری اینگونه مجالس نشده است البته طلب مغفرت و تلاوت قرآن برای میّت مستحب است
ادامه مطلب ...

چرا با اینکه همه پیامبران از سوی خداوند مبعوث شده اند برخی برتر از برخی دیگر قرار داده شده اند ؟

بعثت همه انبیاء از سوی خداوند موجب می شود که گفتار آنان از این نظر که وحی الهی بوده اعتبار و ارزش یکسانی داشته است و همه آنان از این نظر که حقایق به صورت وحی ، از سوی خداوند به آنان نازل می شده یکسان بوده اند .
ادامه مطلب ...

آیا مقام امامت ، که برخی پیامبران ( علیهم السلام ) داشته اند ، از مقام نبوّت برتر است ؟

مقام امامت بالاتر از نبوّت است و برخی از پیامبران بزرگ با این که پیامبر بوده اند مقام امامت را نیز داشته اند ؛ مانند حضرت ابراهیم ( علیه السلام ) که پس از گذشتن سالیانی از پیامبری اش خداوند او را امام قرار دا
ادامه مطلب ...

آیا صحت دارد که حضرت آدم ( علیه السلام ) پس از آنکه از بهشت رانده شد ، خدا را به پنج تن قسم داد تا…

خداوند در قرآن می فرماید : « فتلقی آدم من ربه کلمات فتاب علیه انه هوالتواب الرحیم ؛ پس آدم از خدای خود کلماتی آموخت ( و به وسیله آن کلمات ) خداوند او را مورد رحمت و عنایت خویش قرار داد و توبه او را پذیرفت
ادامه مطلب ...

آیا حضرت آدم ( علیه السلام ) با نزدیک شدن به درختی که از آن نهی شده بود ، دچار معصیّت گردید؟

با توجّه به آیه ای از قرآن کریم که می فرماید : « فتکونا من الظالمین » و با توجّه به برخی آیات دیگر ، منظور ، ظلم به نفس است . یعنی نزدیک این درخت نشوید که در آن صورت به خود ظلم کرده اید . یعنی از بهشت بیرون شده و به زحمت و رنج زندگی…
ادامه مطلب ...

فرشتگان از کجا می دانستند که موجودی که خداوند خواهد آفرید بر روی زمین فساد و خونریزی می کنند؟

فرشتگان گفتند اگر هدف از آفرینش انسان حمد و سپاس گفتن و تقدیس ذات الهی است ، آنان خود به این کار مشغولند و چه نیازی به آفرینش موجودی است که به مفتضای غریزه و شهوتش به فساد و خونریزی دست می زند .
ادامه مطلب ...

بهترین راه برای دوری از گناهان و داشتن تقوا و تقرب بسوی خدا و ترس از خدا چیست ؟ لطفاً مفصل و مسبوط…

شرط موفقیت در هر کاری اراده است . و شرط تقویت اراده اولاً باید عوامل بازدارنده را مثل مقدمات گناه از قبیل فکر – رفیق گناهکار و هر نوع زمینه تقویت معصیت را ترک کنی و ثانیاً تقوقت روحیه معنوی و یاد خدا را در دلت زنده نگه داری به عاقبت و…
ادامه مطلب ...