بررسی برچسب

تزدواج با دو خواهر

دلیل این که نمی توان با دو خواهر هم زمان ازدواج کرد ولی بعد از فوت یا طلاق همسر اول می شود چیست؟

اسلام با اینکه مسأله تعدد زوجات، تا چهار همسر برای یک مرد را جایز می داند، ولی اجازه نداده است که یک مرد در یک زمان با دو خواهر ازدواج نماید. قرآن مجید می فرماید: «حرمت علیکم امهاتکم ... و ان تجمعوا بین الاختین...» یعنی: حرام شده است…
ادامه مطلب ...