بررسی برچسب

جن

درباره جنّ توضیح دهید

جن گونه ای موجود است که مانند انسان دارای شعور و اراده است، ولی از نظر خلقت به گونه ای است که معمولا از دیدگان، مخفی و پوشیده است و به همین مناسبت این موجود را جن گفته اند که مفهوم آن حاکی از استتار و پوشش است ولی از این روی که می تواند به…
ادامه مطلب ...

چه کنیم تا دچار وسوسه شیطان نشویم؟

برای مقابله با وساوس شیطانی، ابتدا باید دشمن را مهار کرد و سپس او را به عقب راند و در گامهای نهایی او را به اسارت کشید. در این جهت سیاستهای اصولی در مبارزه با وساوس شیطانی عبارتند از: ۱- نگهبانی و مراقبت: شیطان با جان ما سر و کار دارد. از…
ادامه مطلب ...

کفاره گناهان آیا باعث تخفیف در گناهان میشود و به جبران گناهی که کردند چه کفارهای باید بدهند، آیا…

بعضی از علمأ عظام، کفاره را مانند توبه میدانند. یعنی; رافع گناه است. و بعضی آن را مانند غرامت یا جریمه میدانند که برای تأدیب مکلف و تنبیه، در حق او جعل شده. از طرف شارع فقط در برخی گناهان کفاره مشخص شده است، لذا بجز در مواردی که کفاره معلوم…
ادامه مطلب ...

شخصی است که هرگاه پولی را در خانه میگذارد، غیب میشود و مطمئن است که کار اجنه است. سؤال من این است که…

جن موجودی نامرئی و دارای شعور و فهم امّا ضعیفتر از انسان است. آنها هم مثل بشر مؤمن، کافر و حتی دزد دارند، ولی نمیتوانند مال هرکسی را بدزدند. به جسم کسی حق ندارند آزار برسانند، بخصوص کسانی که مطیع اوامر الهی هستند و طبق دستورات شرع عمل…
ادامه مطلب ...

آیا ارتباط با جنیان امکانپذیر است؟ آیا سودمند است یا مضر؟

ارتباط با اجنه امری ممکن است و در قرآن کریم در مورد حضرت سلیمان نقل شده است که از جمله نعمتهای الهی که به حضرت داده شده این بود که جن تحت فرمان او بودند: سپاهیان سلیمان، از جن و آدم و پرنده گرد آورده شده بودند.(۱) نیز وارد شده که: برخی از…
ادامه مطلب ...

محل زندگی جنها کجاست و تغذیه آنها از چیست؟

جنّها از مخلوقات پروردگار هستند که ما با حواّس خود قادر به شناسایی و درک آنها نیستیم، امّا وجود آنان در قرآن کریم تصدیق شده و در مورد آنها مطالبی در آیات نورانی قرآن آمده است. اجّنه قبل از آفرینش انسان، از جنس آتش خلق شده بودند « وَ الجانَّ…
ادامه مطلب ...

آیا جن در همه جای زمین ساکن است؟ آیا جن از آهن و جای شلوغ میترسد؟

در بیان قرآن، جن موجودی است با شعور و اراده که به اقتضای طبیعت خود، از حواس بشر پوشیده میباشد و مانند انسان، مکلّف، مبعوث در آخرت، مطیع، عاصی، مؤمن، مشرک و... است. اما شاید فرقهای مختصری با انسان داشته باشد; ولی عمدهترین تفاوتشان این است…
ادامه مطلب ...

زمانی که جنیان انسان را اذیت میکنند چه کار باید کرد تا شر از آنها محفوظ ماند. چرا جنیان به برخی…

جنّها هم مانند انسانها زندگی میکنند. همانطور که در انسانها خوب و بد، مسلمان و غیر مسلمان وجود دارد، در میان جنها نیز چنین است. و همانگونه که در میان انسانها، افرادی با کارهای غیر عادی میتوانند جنها را تسخیر کرده و از آنها در اموری بهرهوری…
ادامه مطلب ...

قبلاً سؤال کرده بودم که: آیا میشود فردی شیطان باشد و خودش نداند؟ جواب داده بودید که: خیر شیطان به…

شیطان اسم عام است و ابلیس اسم خاص . شیطان به هر موجود موذی، منحرف کننده، طاغی و سرکش. خواه انسانی یا غیر انسانی اطلاق میشود. اما مصداق روشن و اخص آن ابلیس به معنای همان شیطانی است که حضرت آدم را فریب داد و اکنون نیز با لشکر خود در کمین…
ادامه مطلب ...

میدانیم که شیطان به هر شکلی در میآید، با توجه به این مطلب آیا میشود کسی شیطان باشد و خودش نداند؟

خیر. شیطان به معنای آن موجود خاص نمیشود. اما شیطان جنود و لشکرهایی دارد که گاهی انسانها بر اثر اعمال و رفتار ناشایست جزء جنود شیطان میشوند; یعنی هم خودشان گمراه میشوند و هم دیگران را گمراه میکنند.
ادامه مطلب ...

شیطان چگونه ما را فریب میدهد در حالی که ما او را نمی بینیم.

ارتباط شیطان با انسان از طریق دیدن و روبرو شدن نیست; بلکه از طریق ایجاد وسوسه، باعث انحراف افراد میشود. مثلاً با ایجاد محبت به دنیا، محبت به مال، فرزند، مقام، شهوت، قدرت و... گام به گام بنیآدم را به مسیر هولناک انحراف کشانده و آنها را از…
ادامه مطلب ...

جن واقعیت دارد؟ اگر واقعیت دارد، چگونه موجودی است؟ آیا آزاری دارد؟

به تصریح قرآن مجید، جن یکی از موجودات حقیقی و واقعی جهان است که برای ما در شرایط عادی قابل ادراک حسی نیست. مشخصات زیادی برای جن ذکر شده است که چگونگی وجود جن معلوم میکند. یک سوره به نام جن داریم و روایات و آیات مشخصاتی را برای جن ذکر کرده…
ادامه مطلب ...

جنسیّت جن و شیطان هر دو از آتش است. آیا رفتارهای آنها و ذات آنها یکسان است؟

لازم است ابتدا قدری راجع به ماهیّت جن مطالبی را ذکر کنیم، آن گاه درباره ارتباط مفهوم جن و شیطان توضیح بدهیم.جن در اصل معنا، گویا مفهوم پوشیدگی دارد و به همین مناسبت که از چشم انسان پوشبده است، گاهی جان هم نامیده میشود. در قرآن درباره این…
ادامه مطلب ...

چند سال از نافرمانی شیطان و خروج آدم و حوا از بهشت می گذرد و هر یک از پیامبران اولوالعزم چند سال پیش…

پاسخ چندان ساده و آسان نیست. چون منابعی که به طور متقن در این باره سخن گفته باشند وجود ندارد و به قدری ابهامات و اختلافات در آن هست که پرداختن به آنها می تواند موضوع کتابی باشد.پاسخ در چند نکته خواهد آمد: نکته اوّل: خلقت آدم و مدّت حضور او…
ادامه مطلب ...

با توجه به این که قبل از هبوط آدم به زمین، تکلیفی مطرح نبود، چرا شیطان به خاطر یک نافرمانی برای…

پاسخ اوّل: به همان دلیل که آدم با یک نافرمانی برای همیشه از بهشت هبوط نمود، برای یک نافرمانی، شیطان از درگاه الهی رانده شد. شیطان گمراهی خود را به خدا نسبت داد و گفت: ربّ بما اغویتنی آدم به خود نسبت داد و گفت: ربَّنا ظلمنا أنفسنا؛ پس آدم…
ادامه مطلب ...

نظر شما درباره وجود جن چیست؟

جن موجودی است که از حس پنهان است و عقل و قدرت دارد. از آیات قرآن استفاده میشود که مکلّف به تکالیف الهی است.درباره جن افسانهها و داستانهای خرافی بسیاری ساختهاند، ولی اصل وجود آن و صفات ویژهای که در قرآن برای جن آمده، مطلبی است که هرگز با علم…
ادامه مطلب ...

راه گریز از وسوسه های شیطان چیست؟

سؤال بسیار مفید و خوبی است که انسان را بیدار می کند و به فکر وادار می کند که چه کند خود را از دام های بسیار خطرناک شیطان رها کند و لااقل کمتر در گرداب های این دشمن درجه یک فرو غلطد. خداوند به همه ما توفیق پیروزی بر شیطان را عنایت فرماید.در…
ادامه مطلب ...

با توجه به این که سجده فقط برای خدا باید باشد، آیا سرباز زدن شیطان از سجده کردن در برابر انسانی درست…

سجده به معنای پرستش برای خدا است، چرا که در جهان هیج معبودی جز خدا نیست و معنای توحید در عبادت همین است که غیر از خدا را پرستش نکینم. بنابراین، جای تردید نخواهد بود که فرشتگان برای آدم سجده پرستش نکردند، بلکه برای اطاعت از فرمان خدا به…
ادامه مطلب ...

آیا انسانها میتوانند با جنها ارتباط داشته و آنها را رؤیت کنند و با آنها دارای یک زندگی اجتماعی…

از روزگاران قدیم بین انسان و جن به شیوههای مختلفی روابط بوده است. بعضی از گونههای این روابط را که در قرآن و روایات و سخنان دانشمندان ذکر شده، در ذیل بیان میکنیم:الف) پناه بردن به جن: در قرآن مجید آمده: و همانا مردانی از انس به مردانی از جن…
ادامه مطلب ...