امروز : چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۸

    نوشته هایی با برچسب "حجاب دختران"

    بدحجابی دختران ما چه ربطی به تهاجم فرهنگی داره که این‌همه روی این مسئله تأکید می شه؟

    بدحجابی دختران ما چه ربطی به تهاجم فرهنگی داره که این‌همه روی این مسئله تأکید می شه؟

    تهاجم فرهنگی حرکتی است مرموزانه، حساب شده، همراه با برنامه‌ریزی دقیق و با استفاده از شیوه ها و ابزار و امکانات متعدد و متنوع، برای سست کردن باورها، دگرگونی ارزش‌ها، انحراف اندیشه ها، تغییر و تبدیل آداب و سنن و نابودی...

    بیشتر ...